Som jag skrev förra veckan så finns det ett par mer och mindre innovativa knep för att reducera den “smärta” som människor upplever varje gång de betalar för något. “The pain of paying” är en gåta som beteendeekonomer länge försökt lösa och nu verkar det som att det krävdes en webbentreprenör för att knäcka nöten.