Psykologifabrikens blogg

Poster taggade flexibilitet

Gränslöst arbete – intervju med forskaren Christin Mellner om effekterna av ett alltmer flexibelt och gränsöverskridande arbetsklimat

Arbetsklimat

Arbetslivet står inför stora förändringar och de senaste decennierna har kännetecknats av ett alltmer gränslöst och flexibelt arbete. Den anställde har idag bättre möjligheter att själv bestämma hur och på vilken plats jobbet ska organiseras. För en del kan detta upplevas som en frihet och underlätta för livspusslet att gå ihop, medan andra får det svårt att sätta en gräns mellan arbete […]

Läs mer →

Arbetsbelastning, trötthet och prokrastinering

Forskning kring prokrastinering har framförallt handlat om att kartlägga kopplingen mellan personlighetsdrag och graden av uppskjutande, liksom att studera vilka konsekvenser uppskjutande kan få inom olika livsområden. Dessvärre har större delen av denna forskning involverat studenter, något som gör att många resultat är svåra att generalisera och använda på andra grupper i samhället. Lyckligtvis har […]

Läs mer →

Perfektionism och prokrastinering

Den vanligaste definitionen av prokrastinering handlar om att vi gör ett medvetet val att ägna oss åt något annat än det vi borde trots vetskapen om att det kan rendera i negativa konsekvenser. I många vardagliga sammanhang kan det däremot finnas andra faktorer som gör oss benägna att lägga vårt arbete åt sidan. Det handlar […]

Läs mer →

Flexibilitet är inte detsamma som effektivitet

“Du är väl flexibel, gamle vän?” frågade nyligen Annika Ström Melin, ledarskribent på Dagens Nyheter. I ett kort inlägg beskriver hon en ny trend inom svenskt arbetsliv kallat aktivitetsbaserat arbete. Principen bygger på att göra sig av med traditionella kontor till förmån för ett mer flexibelt sätt att jobba. Framförallt involverar detta att byta ut […]

Läs mer →