Ta reda på om du är en dålig chef

Ett bra test för ditt ledarskap är ditt svar på följande fråga: vad händer när någon i din organisation gör ett misstag?

På ett sjukhus studerades villigheten att rapportera fel i sjukvårdsteam. Något som är kritiskt för att utveckla vården och se var det finns risker för större misstag. Det bästa teamet rapporterade tio gånger så mycket fel som det sämsta teamet.

Skillnaden i ledarskap? Den bättre chefen uppmuntrade sjuksystrarna att tala öppet om sina misstag, tvivel och problem. Den sämre chefen behandlade personalen som tvååringar och skällde på dem.

Genom att erbjuda psykologisk säkerhet kunde det bättre teamet rapportera fel och gemensamt lösa vad som orsakade dem.

Om du tycker detta låter vettigt kan du testa följande beteendeexperiment: Tacka en person som påtalar ett problem. Förklara att återkopplingen hjälper er att utvecklas. Be om förslag på vad ni kan göra för att problemet inte ska uppstå igen. Bestäm er för hur ni ska arbeta vidare med frågan.

Vad tycker du borde hända när någon i din organisation gör ett misstag?

Detta exempel kommer från forskaren Bob Sutton som skrivit boken Good boss, bad boss och en artikel som heter Forgive and Remember: How a Good Boss Responds to Mistakes