Strategi blev organisationskultur med feedback och förgylld hantelSISAB förgyllde en hantel

Från strategi på pappret till organisationskultur på SISAB

SISAB går från strategidokument till organisationskultur

SISAB har ett stort ansvar att förse Stockholm med skolor. Att SISAB fungerar väl är viktigt för medarbetarna, alla deras samarbetspartners och alla barn, föräldrar och skolpersonal som nyttjar deras lokaler. Med det växande behovet av skolor uppdaterade SISAB sin strategi och vi fick äran att hjälpa dem med att omsätta den till organisationskultur. För de förstod att det inte räcker med att skriva ett strategidokument och sedan tro att alla ska följa det.  

Strategi som odling

En del tänker på en organisation som en maskin. Att om processerna är välritade och dokumenten välskrivna så kommer allt att funka. Jag tror en bättre metafor är en trädgård. Att se att människor frodas och vissnar precis som växter. Att en organisationskultur måste sås, vattnas och få ljus. Att ogräs måste rensas bort med en varsam hand. Har vi detta perspektiv är det lättare att se att en ny strategi behöver förankras och planteras, att det inte är en färdigväxt blomma dag ett. Att det krävs en hel del påtande innan organisationskulturen lever en ny strategi. 

Strategi till beteenden 

Vi gör mer av det som känns belönande. En gammal strategi kan kännas mer belönande för att den är bekant och att vi varit involverade i den. Det är därför inte så konstigt om dina kollegor drar sig för att följa nya riktlinjer. Vi hjälpte till med att göra den nya strategin belönande.

Strategi till kultur 

I en diskussion med VD och HR-chef kring åtta principer för framgångsrika team bestämde vi oss för att fokusera på princip fyra: feedback. Vi kombinerade träffar med hela personalen med träffar för cheferna. Detta för att alla är ansvariga för att omvandla strategin till kultur. För att motverka toppstyrning och så ett frö fick alla medarbetare ge förslag på positiva exempel när kollegor gjort något bra inom ramen för bolagets värderingar. För att vattna och ge ljus fick alla genomföra olika psykologiska träningstips från Habitud.se på temat positiv feedback. Alla blev ansvariga för att uppmuntra den kultur de ville se.

En nöjd HR-chef 

Carina Swerlander är Sisabs HR-chef och nöjd med insatsen. I en intervju om insatsen till tidningen Kvalitetsmagasinet säger hon ”Det är ingen tvekan om att arbetet gett gott resultat. I årets medarbetarenkät ställde vi en fråga om medarbetarna tycker att arbetet med våra nyckelbeteenden haft positiv påverkan. 83 procent svarade ja”.

Tack Sisab för att vi fick hjälpa till med ert viktiga arbete!

Nyfiken på flera uppdrag där kunden valt en ambitionsnivå om beteendeförändring och mätbara resultat? Alla våra kundcase (som vi fått och hunnit skriva om) finns här