orättvisaFoto: Jeff Djevdet på Flickr.com

Stöld som reaktion på orättvisa

Jag är chef för ett bolag. Vi har nedskärningar på gång och kan inte ge de lönehöjningar som många förväntar sig. Hur kommunicerar vi dessa förändringar på bästa sätt?

Det verkar som att människor har en inbyggd känsla för rättvisa. Syskon kan bevaka varandras tårtbitar och vara extremt noggranna med vem som får hur mycket. Samma sak är det på en arbetsplats. Det måste finnas en rättvis balans mellan arbetsinsatsen och belöningen som ges. Att annonsera en nedskärning eller utebliven lönehöjning kan väcka detta rättvisepatos: Varför får jag sämre villkor? Finns det någon som skor sig på min bekostnad? Sitter någon chef eller ägare och roffar åt sig frukterna av mitt hårda arbete? Jag tänker inte jobba hårt om jag blir utnyttjad!

Ett företag, som förlorat en kund, behövde sänka lönerna med 15 procent för fabriksarbetarna för att slippa avskeda någon. Vid denna händelse passade forskaren Jerald Greenberg på att studera effekten av olika sätt att sänka lönerna och kommunicera detta. Tre fabriker fick olika behandling: Fabrik C behövde inte sänka några löner. Fabrik B fick höra att lönesänkningarna gjorde så att de slapp avskeda någon. Fabrik A fick djupa ursäkter från ledningen som berättade om lönesänkningen och lyssnade på alla frågor personalen hade. Ledningen berättade även att även de kommer att sänka sina löner. I fabrik C hände inte så mycket, den fungerade som en kontrollgrupp. I fabrik B sköt stölderna i höjden, de ökade trefalt. I fabrik A ökade stölderna marginellt.

När man känner sig orättvist behandlad är det lätt att vilja upprätta rättvisa på alla sätt man kan. Jobba slöare, snacka skit om ledningen eller kanske till och med sabotera eller stjäla. Så när ni kommunicerar de uteblivna lönehöjningarna, tänk på att uttrycka era ursäkter för att det behövde bli så. Kanske även visa på rättvisa genom att låta ledning och ägare stå tillbaka från lite vinst?

Denna text kommer från min spalt i tidningen Personal & Ledarskap. Den kopplar även till princip 2 i vår bok Ensam eller stark – åtta principer för framgångsrika team.