FeedbackFoto: W_Minshull på Flick.com

Spana in feedback för att ge feedback

Jag vill sprida en feedbackkultur. Jag tycker vi ger varandra för lite beröm och jag skulle vilja ändra hur vi jobbar. Hur får jag med mina medarbetare på tåget?

Människor lär sig från andra människor. Det har varit en framgångsfaktor i människans evolution och därför något starkt som verkar finnas i våra gener. Genom att betrakta och imitera den person som lyckas bäst med att tillverka en spjutspets, äta en viss mat eller vad än gruppen behöver sprids en kultur genom observation och imitation. För att kunna särskilja vad vi ska lära oss använder vi ledtrådar i form av prestige och framgång men även saker som markerar grupptillhörighet som kön och etnicitet. Särskilt när det finns begränsad tid eller när vi är stressade.

Joseph Henrich, professor i människans evolutionära biologi vid Harvard, har testat hur människor lär sig av andra i sitt labb med hjälp av studenten Maciej Chudek och psykologen Sue Birch. De lät förskolebarn titta på en video där två potentiella förebilder använde samma objekt fast på olika sätt. In kommer två personer som spanar in de potentiella förebilderna och sedan bestämmer sig för att titta på en av dem. Uppmärksamheten ger en vink om vem som har mer prestige och vem som är bättre att härma. Förebilderna väljer sedan mellan två variationer av ovanlig mat och en av två färgglada drycker. Efter att ha sett videon får barnen välja mellan en av de två matsorterna och en av de två dryckerna. Det var fyra gånger så troligt att de väljer den mat och dryck som förebilden med mer prestige.

Ni behöver en bred grupp förebilder som företräder lyckade exempel av er feedbackkultur. På så vis visar ni att feedback ger prestige. Om ingen kan visa att feedback ger effekt eller ger dem uppmärksamhet kommer inspirationen bli svagare. Om det bara är ett visst kön som ger feedback blir nödvändigtvis inte det andra könet särskilt nyfiket. Om det bara är personer som pratar ett visst språk känner nödvändigtvis inte personer som pratar ett annat språk sig träffade. Människor lär sig av andra människor. Låt era medarbetare lära av varandra.

Denna text kommer från min spalt i tidningen Personal & Ledarskap. Du kan läsa fler texter här. Den kopplar även till princip fyra i vår bok Ensam eller stark – åtta principer för framgångsrika team.