Sommarrepriser: Multitasking och mental trötthet

Multitasking, parallellarbete eller att hålla många bollar i luften samtidigt är sällan en bra idé. Trots att beteendet är utbrett och efterfrågat bland många arbetsgivare finns det numera en ansenlig mängd forskning som pekar på dess negativa inverkan för vår produktivitet. Rent intuitivt kan det framstå som smart att göra flera saker vid ett och samma tillfälle, men studier visar snarare att resultatet är det motsatta – genom att försöka koncentrera oss på olika uppgifter tar det längre tid att slutföra var och en av dem. Den största anledningen till att sluta med multitasking handlar dock inte om effektivitet, utan att det faktiskt kan få oss att må sämre rent psykiskt.

Precis på samma sätt som vi tröttar ut en muskel när vi tränar på gymmet tröttar vi även ut vår hjärna när vår uppmärksamhet hoppar mellan olika stimuli. Det går med andra ord att köra slut på sitt energiförråd av att bara skifta mellan att arbeta koncentrerat på en uppgift vid datorn och att ständigt tvingas svara på sms eller ta del av annan inkommande information. Fenomenet kallas för ego depletion, ungefär att köra slut på sin viljestyrka, och antas vara en vanlig anledning till att vi känner oss mentalt trötta efter en dag på jobbet. Att ständigt bli distraherad i arbetet kostar därmed mer än det smakar, vilket riskerar att påverka vårt allmänna välbefinnande.

Orsaken till fenomenet beror på att hjärnan förbrukar glukos när den ständigt tvingas byta fokus, samma form av energi som även behövs för att vi ska hålla oss på banan när vi arbetar med en uppgift. Detta resulterar därmed lätt i en negativ spiral av större svårigheter att koncentrera sig i sitt arbete, samtidigt som vi också lättare tappar uppmärksamheten när vi jobbar. Att återkommande rikta sin uppmärksamhet mot olika stimuli uppfattas även av vår hjärna som något hotfullt, något som medför att kroppen bland annat utsöndrar hormonerna adrenalin och kortisol, vilket kan ha en nedbrytande effekt på längre sikt.

Trots dessa negativa effekter är multitasking ett beteende som de flesta människor ägnar sig åt. Detta beror troligtvis på att vår hjärna samtidigt uppfattar en strid ström av inkommande information som viktigt att uppmärksamma, vilket gör att den utsöndrar hormonet dopamin som belöning när vi ständigt byter fokus. I takt med att vi omger oss av alltfler distraktioner kan detta få en förödande effekt på såväl våra möjligheter att få saker och ting gjorda som psykiska hälsa. Att bryta med ett mönster av multitasking är därmed en enkel men allt viktigare strategi för att minska både uppskjutande och se till att vi mår bättre i arbetet.

Akademisk referens: Starcke, K., & Brand, M. (2012). Decision making under stress: A selective review. Neuroscience and Biobehavioral Reviews, 36, 1228-1248.

Kassam, K. S., Koslov, K., & Mendes, W. B. (2009). Decisions under distress: stress profiles influence anchoring and adjustment. Psychological Science, 20, 1394–1399.

Foto: https://www.flickr.com/photos/80901381@N04/