OrganisationFoto: William Warby på Flickr.com

Slipp bli en Kodak med självständighet

Vi står inför stora organisationsförändringar. Vi har planerat att gå över till en teambaserad organisation men motståndet är stort och några pilotförsök har inte fallit väl ut. Vi tvekar nu inför om vi ska gå vidare med omorganisationen.

Det tog telefonen 75 år att nå 50 miljoner användare. För TVn tog det bara 13 år. För appen Angry Birds in space tog det ynka 35 dagar. Ett ganska tydligt bevis på det vi ofta hasplar ur oss: förändringstakten är så mycket snabbare nu. Att organisera sig för att möta förändring blir nödvändigt för att hänga med och inte bli en Kodak som ser sina fotorullar bli överflödiga när kameror blir ersatta av digitalkameror som blir ersatta av telefoner med appar som Instagram. Hierarkiska organisationsmodeller blir för långsamma för att hantera snabb utveckling och mycket talar för att självständiga team bättre möter komplexa problem.

Det sker dock inte automatiskt. Det kan vara krävande att starta teamarbete och flera aspekter, som tydliga riktlinjer och bra stödstrukturer till teamen, behöver hanteras för att arbetet ska fungera bra i en organisation som byggs upp av team. En viktig faktor är i vilken grad teamet självständigt kan ändra sina mål och arbetssätt för att fylla sitt syfte. I en studie av Michael West, professor i organisationspsykologi, upptäcktes ett samband mellan teamets förmåga att reflektera över sitt egna arbete och teamets innovation. Frågor i stil med ”Vi diskuterar regelbundet huruvida teamet fungerar effektivt” och ”I detta team ändrar vi målet kontinuerligt när omständigheterna skiftar” hade ett positivt samband med hur pass nytänkande utomstående bedömare rankade teamets innovationer.

Om ni behöver hantera förändring och komplexitet kan en teamorganisation vara en bra sak. Slipp bli en Kodak och skrota det hierarkiska organisationsupplägget för att ge plats till självständiga team som klarar av en högre innovationstakt. Kanske är det ni som når 50 miljoner användare på mindre än 35 dagar någon gång?

Denna text kommer från min spalt i tidningen Personal & Ledarskap och ja, den skrevs före Pokemón Go. Ett längre resonemang med exemplet Pokemón Go finns i vår bok Ensam eller stark – åtta principer för framgångsrika team. Detta för att självständighet kopplar till princip sju.