Skräckfilm väcker dubbla känslor: Skräck och njutning

2009: Ungdomarna upplever både positiva och negativa känslor.

Ungdomarna som ser på film i klippet är rejält uppvarvade. De både skriker och skrattar högt. Varför fascineras många av blod och våld på film? 

Forskarna Eduardo Andrade and Joel Cohen har undersökt varför människor frivilligt kollar på skräckfilm trots att det innebär känslor av skräck och obehag för de allra flesta. Tidigare fanns det två teorier om varför vi njuter av skräck. Enligt den första är det den stora lättnaden när skräcken släpper som vi är ute efter. Den andra teorin går ut på att vi aldrig blir rädda på riktigt utan bara uppspelta av spänningen. 

Genom att utveckla en ny metod för att mäta både positiva och negativa känslor samtidigt kunde Andrade och Cohen se att det ögonblicket som genererade mest skräck också kunde vara det som gav mest njutning. Deras slutsats blev alltså att vi definitivt blir rädda på riktigt – men att vi samtidigt upplever positiva känslor. Och det är alltså inte bara lättnaden man vill åt!

Av: Linda Backman