http://www.flickr.com/scott1723/

Skapa flow och underlätta för kreativiteten

Har du någonsin känt hur något du gör fångar din totala uppmärksamhet? Du känner flytet. Du glömmer både tid och rum. Du har full kontroll över vad som händer och skulle kunna hålla på nästa hur länge som helst. Då har du upplevt det man kallar för ”flow”.

Flow kan vara bland det skönaste en människa kan uppleva. Lyckligtvis kan man underlätta för sig själv att hamna i detta härliga tillstånd. Flow och kreativitet hänger nära samman och att vara i flow underlättar vid varje del i den kreativa processen.

Psykologifabriken vill hjälpa dig att hamna i flow.

En bekant till mig arbetade många år som lärare. När han fick frågan om vad som var det bästa med hans jobb svarade han att det var de stunder då en hel grupp verkligen följde hans lektion. Han beskrev det som en dans där alla visste vilka steg de skulle ta och rörde sig i perfekt takt till musiken. Vissa gånger kunde lektionerna dra över på tiden. Han och eleverna verkade glömma både tid och rum. Föreställ dig den högstadieklass där elever vill att lektionen inte ska ta slut. Det var, för honom, stunder av flow.

Det sägs även att Michelangelo målade taket i Sixtinska Kapellet i Rom med sådan energi att han glömde bort att äta och sova. Då och då svimmade han av utmattning, bara för att snart vakna upp och fortsätta måla. Det är ett av de mer extrema exemplen på flow.

Många av oss jobbar som bäst och är som mest kreativa i en känsla av flow. Men mer konkret, vad innebär det? Och viktigast av allt, hur försätter man sig i flow?

Den forskare som myntat begreppet, Mihály Csíkszentmihályi har undersökt många olika yrken, allt från konstnärer till sjukvårdspersonal. Han och hans forskarlag menar att alla kan uppleva flow och att det innehåller vissa viktiga komponenter. De kan upplevas var och en, men när de upplevs samtidigt uppstår flow. Det är total uppmärksamhet, känslan av kontroll, tidlöshet och icke-värderande. Dessutom finns en perfekt balans mellan förmåga och utmaning. Att vara i flow förutsätter även någon form av aktivitet. Man kan uppleva tidlöshet och total uppmärksamhet då man ser på tv. Men, det är en passiv aktivitet och alltså inte flow.

Lysande exempel på aktiviteter där det är lätt att hamna i flow är tv-spel, handarbete, musikinstrument och konstnärliga aktiviteter. Men även att hålla en lektion tillsammans med en grupp, som i exemplet ovan, eller att jobba tillsammans med sitt idrottslag eller sin arbetsgrupp kan ge flow.

För att hjälpa sig själv och sin grupp till flow, kan man göra tre saker.

  1. Sätta tydliga mål. Att vara i ovisshet ger ofta upphov till rädsla eller nervositet, vilket försvårar för flowet att uppstå. Genom tydliga mål vet vi att vi är på rätt väg och att vi hela tiden kommer framåt mot målet. Det hjälper oss att nå flow.
  2. Ge och ta feedback. För att kunna veta hur det går, behöver man få feedback på det man gör. Tv-spel ger ofta direkta poäng, en pianospelare hör direkt om musiken låter falsk och en föreläsare märker (förhoppningsvis) om publiken tappar uppmärksamheten. Att få respons på sin aktivitet hjälper oss att nå flow.
  3. Finna balansen mellan förmåga och utmaning. Om det är en aktivitet vi redan kan, bör vi sätta högre mål redan från början. Om det är någonting vi är nybörjare på måste vi givetvis sänka våra krav. Vi som är nybörjare på piano kan inte spela en symfoni på första försöket. Då är det bättre att spela blinka lilla stjärna och sträva uppåt. Det hjälper oss att nå flow.

Texten är en del av vårt träningsprogram i kreativitet, ett tre veckor långt program där du tränar på att bli mer kreativ. Utbildningen sker via din smartphone och tar ca fem till tio minuter per dag.

Foto: Scott Andersson