demokrat diktatorFoto: Pascal på flickr.com

Ska jag vara en diktator eller en demokrat?

Jag leder en organisation som har konsensussjuka när det kommer till att bestämma mål. Allt ska dras i långbänk. Jag förstår att det inte är bra att vara en diktator, men ibland blir jag sugen på att bara bestämma åt gruppen. Finns det några tips för en gyllene medelväg?

Despotism vs demokrati har studerats i psykologin och det kokar ner till en fråga: Är den bästa medlemmen bättre på att fatta beslut än gruppen som använder sig av ett konsensusbeslut eller majoritetsbeslut? Svaret är att både grupper av människor och andra djur fattar bättre beslut i grupp. Till och med bin kan använda en modell för beslutsfattande där alla bidrar. Bin kan självständigt leta efter den bästa platsen för ett bytt bo. Hundratals bin ger sig ut för att hitta en bra plats för deras nya bo. När de kommer tillbaka till nuvarande hem utför de en liten dans. Ju längre dans desto bättre tycker de att platsen är som de hittat. När andra bin ser denna dans kan de också utforska de mest intressanta platserna och i sin tur komma tillbaka och marknadsföra de bästa potentiella boplatserna. Till slut finns konsensus kring vart de ska bo.

Samma sak kan upplevas långsamt i team på en arbetsplats men verkar vara ett bättre sätt att fatta beslut. Generellt sett så ökar produktiviteten och nöjdheten i ett team när gruppen kollektivt sätter utmanande mål. Dock är sambandet varken starkt eller tillförlitligt över tid. Det verkar krävas en del nyanser för att få det hela att fungera. En viktig nyans handlar om hur pass väl gruppens individer kan använda och utveckla sina färdigheter för att nå det bestämda målet. Om en person sätter målet finns det en risk att bara den personens färdigheter kommer helt till sin rätt. Om alla är med och sätter målet kan alla deltagares kunskaper användas. I takt med deltagarna klarar sina uppgifter och att gruppen klarar sina uppsatta mål ökar motivationen att sätta ännu högre mål. Om bara en person sätter målet är det lite som att ett bi har bestämt vart det nya hemmet ska vara. När alla är med i beslutsprocessen är det lättare för alla att bidra.

Denna text kommer från min spalt i tidningen Personal & Ledarskap. Du kan läsa fler texter här. Den kopplar även till princip tre i vår bok Ensam eller stark – åtta principer för framgångsrika team.