Sparande

Sju steg till lyckat sparande

Att ha en färgstark sparekonom som ger spatips till allmänheten är idag ett måste för de flesta banker. Hur skulle det se ut om ekonomens tips som fonder, räntor och aktiekurser skulle kompletteras med psykologtips om beteendeförändring och beslutsfattande?

Tips kring sparande är ofta adresserade till vår rationella sida. Den delen av oss som varken snoozar eller tar saker på avbetalning. Min uppfattning är att sparande snarare handlar om beteenden och vanor än om fond- och aktieval. Studier inom ämnet beteendeekonomi har visat att vi människor beter oss irrationellt på ett systematiskt sätt. Just systematiken öppnar upp för förbättring, vi kan alla bli lite bättre på att agera irrationellt. Nedan får du ett par exempel på hur en sparpsykolog skulle låta om denne gav spartips baserade på psykologisk forskning.

1. Gör sparandet konkret

Specifika mål är alltid mer effektiva än luddiga mål. Att spara för sparandets skull är något den mest lutherske av oss skulle ha svårt för. Joakim von Anka hade knappast “ett valv fullt med mynt” som sparmål, troligtvis var han mer realistisk och konkret än så. Studier har visat att för högt satta mål kan få motsatt effekt. De gör oss mindre motiverade eftersom vi ser hur svåra de är att uppnå och hur lite vi kan påverka dem. Drömmer du om ett valv fullt med pengar bör du staka ut några delmål på vägen så som “en byrålåda full med mynt” och så vidare. Tidsbestämda, specifika och avgränsade mål är en princip som gör allt sparande lite mer motiverande.

2. Spara till något du värderar

I terapimetoden Acceptance and commitment therapy (ACT) vill psykologen få sina klienter att identifiera sina värderingar. Förespråkare menar att beteendeförändringen blir enklare om den ligger i linje med sådant personen värderar. Samtliga försök till förändring blir således ett steg mot sina värderingar. Samma princip går att använda vid sparande. Börja inte spara bara för att din banktjänsteman, mamma eller kollega säger att det är bra. Börja spara för att det ligger i linje med dina värderingar. Drömmer du om att ta hand om skadade elefanter i Thailand? Skapa då ett specifikt sparkonto där varje insättning blir ett tydligt steg mot detta. Du som värderar din familj och dina barnsframtid kan på samma vis koppla alla sparhandlingar som uttryck för dessa värderingar.

3. Gör sparandet till en vana

Att shopping så ofta vinner över sparande är för att många troligtvis har fått in shopping som en vana. Ett knep för att få in en ny vana är att para ihop den med en existerande vana. Lägg till exempel din bankapp på hemskärmen och skapa en påminnelse som säger att du ska kolla dina fonder efter varje morgon-facebookande. Du kan också be din partner om att påminna dig om att spara 20 kronor varje gång ni ätit middag. Det må vara krångligt att föra över pengar men förhoppningsvis kommer bankerna att göra de lika lätt att impulsspara som det är att impulsshopa. I Nya Zeeland finns det till och med redan en bank som har en app som just hjälper dig att impulsspara.

4. Utnyttja vår förmåga att hålla fast vid ofärdiga uppgifter

Bluma Wulfovna Zeigarnik var en sovjetisk psykolog som faschinerades av servitörers förmåga att hålla obetalda beställningar i huvudet. Hon noterade dock att så fort en beställing avslutats genom att den betalades så försvann den ur servitörens medvetande. Den så kallade Zeigarnik-effekten innebär att påbörjade, men ej avslutade uppgifter dröjer sig kvar i vårt medvetna. Med detta som bakgrund är det väl inte så konstigt att så få av oss har sparande “top of mind” eftersom vi sällan ser det som en påbörjad uppgift med ett tydligt avslut. Utnyttja Bluma Wulfovnas fynd genom att skapa små konkreta sparmål som är lätta att börja på och lätta att uppnå.

5. Hitta förankringspunkterna som får ditt sparande att framstå som billigt

Beteendeekonomer har sedan länge kunnat visa att kostnader är något subjektivt. 25 000 kronor är säkerligen en summa som få skulle ta lätt på. Ändå så verkar alla som befunnit sig i en budgivning om en bostad just tagit förvånandsvärt lätt på samma summa. Principen som förklarar detta kallas för förankring, något du kan använda den för att göra ditt sparande lite mer lockande. Att spara 1000 kronor i månaden kanske känns som en mindre uppoffring om du till exempel förankrar summan vid hur mycket du spendrar på restaurangbesök på en månad?

6. Lägg ner tid och engagemang i ditt sparande

I en rad smarta experiment kunde beteendeekonomerna Dan Ariely och Mike Norton visa att vi människor tenderar att värdera sådant vi gjort själva högre än sådant som andra gjort. Effekten uppkommer även när vi gjort något så identiskt som IKEA-möbler. Forskarna har därför valt att kalla effekten för just IKEA-effekten. Att spara i fonder och aktier har kanske aldrig varit något för dig men sparformerna ger bättre förutsättningar för IKEA-effekten än ett vanligt sparkonto med autogiro. De mer aktiva sparformerna öppnar upp för större engagemang än ett passivt sparkonto. Välj att spara i en bransch, företag eller fond som du har ett genuint intresse av. Ju mer du förkovrar dig desto högre kommer du att värdera ditt sparande. Den enda risken är att IKEA-effekten kommer göra det svårt för dig att slutligen inkassera ditt sparande eftersom effekten säger att du troligtvis kommer att övervärdera ditt innehav.

7. Fokusera mer på vad du har än vad du kunde ha haft

Två begrepp som du som potentiell sparare bör känna till är sunk cost och opportunity cost. Det förstnämnda är ett samlingsnamn för tid, energi och pengar vi investerat i något. Det andra är allt som vi kunde gjort, köpt eller upplevt om vi inte gjort något av det förstnämnda. Ditt sparkonto och ditt månadssparande är typiska sunk costs medan tanken på de där designjeansen eller lyxmiddagen tillhör opportunity cost, det vill säga sådant du offrat för sparandet. Människor som ombeds att fokusera på tid och pengar de investerat i exempelvis ett projekt eller jobb är betydligt mindre benägna att överge projektet eller jobbet. Om vikten istället läggs på vad man kund gjort istället (opportunity cost) så upplevs ens nuvarande situation som betydligt mindre attraktiv. För att göra sparandet lite enklare bör du därför fokusera på tiden du lagt på att sätta dig in i den valda sparformen och pengarna du ackumulerat. Öppna inte ens upp för att pengarna kunde använts till något roligare. Autogiro är därför ett bra tips för oss som har extra nära till tankarna på vilka nöjen vi går miste om tillförmån för vårt sparande.

Boktips
The why axis: hidden motives and the undiscovered economics of everyday life av beteendeekonomerna Uri Gneezy och John List

Publicerades ursprungligen i Modern Psykologi.

För dig som är seriös kring ditt sparande så är denna gratiskurs ett lämpligt steg 2.