Signalerna som får oss äta rätt

Går det att underlätta för gemene man att fatta mer hälsosamma beslut när det gäller att handla mat? Vi har tidigare konstaterat att det inte behöver krävas särskilt stora förändringar för att åstadkomma stora resultat när det gäller människors matvanor. I samma anda har Anne Thorndike, allmänläkare på Massachusetts General Hospital i Boston USA, lyckats hitta ett sätt för konsumenter att köpa mer näringsriktiga alternativ när hungern slår till. Hon förstod att varken hon eller hennes kollegor på sjukhuset var särdeles duktiga på att välja hälsosamma luncher i sjukhuset kafeteria. Faktum är att sjukvårdspersonal ofta väljer maträtter rika på fett och kalorier till följd av en stressig jobbmiljö och oregelbundna arbetstider. Hon ville därför undersöka om det gick att påminna personalen att istället välja luncher som är fulla av nyttigheter, och genomförde följaktligen ett par experiment för att pröva hur man enklast kan gå tillväga.

Försöket gick helt enkelt ut på att införa tydliga signaler på den mat som såldes. Genom att använda sig av de klassiska färgerna rött, gult och grönt, kategoriserades all mat efter sitt näringsvärde. Röda etiketter sattes exempelvis på chips, läsk och olika friterade rätter, medan gult indikerade måttligt hälsosamma alternativ. Gröna etiketter klistrades däremot på allt som ansågs vara en nyttig måltid, däribland frukt och grönt, samt smala lunchrätter. Kafeterians kassaapparat registrerade därefter antalet sålda produkter i varje kategori, för att därigenom mäta om etiketterna faktiskt förändrade kundernas matvanor.

Resultatet visade att denna enkla förändring av etiketter på sjukhusets kafeteria faktiskt minskade försäljningen av röda matprodukter med nästan tio procent, samt läsk med uppemot 16,5 procent. Dessutom lyckades det öka konsumtionen av  gröna matprodukter med 4,5 procent, samt nyttiga dryckesalternativ med cirka tio procent. När Anne Thorndike därefter förändrade placeringen av de olika alternativen lyckades hon åstadkomma ännu större förbättringar i kundernas konsumtionsbeteende. Istället för att lägga röda matprodukter och drycker i höjd med individens synfält, arrangerades kafeterian på ett sådant sätt att alla gröna varor blev mer lättillgängliga. Istället för att som tidigare ha varit väldigt enkelt för kunden att snabbt ta en påse chips och läsk blev det nu svårare att fatta ohälsosamma beslut. Detta lyckades minska försäljningen av alla rödmarkerade varor med ytterligare fem procent, samtidigt som konsumtionen av nyttiga drycker ökade med fyra procent.

Anne Thorndikes experiment visar återigen hur vi med hjälp av väldigt små medel kan underlätta för människor att fatta mer hälsosamma beslut i sin vardag. Enkla signaler i form av färger kan räcka som en påminnelse av vad vi bör avstå ifrån, och vad vi istället bör välja. Att dessutom arrangera miljön på ett sådant sätt att dessa beslut blir ännu lättare att fatta skulle kunna komma väl till pass i både matbutiker och på restauranger. Studier av denna typ blir allt vanligare inom psykologins område och pekar på de stora samhällsvinster som går att åstadkomma med hjälp av ett vetenskapligt synsätt på människors beteenden. Förhoppningsvis är detta något som både politiska beslutsfattare och enskilda näringsidkare är intresserade av att ta till sig.

Akademisk referens:

Thorndike, A. N., Sonnenberg, L., Riis, J., Barraclough, S., Levy, D. E. (2012). A 2-Phase Labeling and Choice Architecture Intervention to Improve Healthy Food and Beverage Choices. American Journal of Public Health, 10, e1-e7.

Foto: http://www.flickr.com/photos/hejgustav/