Så tämjer du ett gränslöst arbete

Du jobbar ständigt på nätter och kvällar, för det är egentligen bara då du får någonting gjort. Din sömnkvalitet är nästan lika kass som din produktivitet under arbetsdagen. På jobbet flänger du runt mellan arbetsuppgifter och privata göromål. Jobbdatorn får följa med hem på nytt, du är redo för ett nytt nattligt försök att plöja rapporter. Känner du igen dig? Följ guiden och få inspiration till ett nytt sätt att hantera gränslösheten mellan arbete och fritid.

Forskare på det nya forskningsfältet Boundary Theory – gränsteori – menar att det som avgör om människors gränsdragning mellan fritid och arbete fungerar eller inte handlar om vilka möjligheter som finns att vara flexibel mellan territorierna. Tidigare har psykologer mest fokuserat på vilka negativa konsekvenser som en sammanblandning av jobb och fritid kan ha. Men, precis som Lazarus klassiska stressmodell säger, blir inte människor stressade av höga krav i sig. Det är först när du får en upplevelse av att inte har resurserna som krävs för att kunna möta kraven som stress uppstår.) När det gäller gränslöst arbete – när arbetet flyter in in i fritiden och tvärtom – gäller samma principer, du måste uppleva att du har kontroll över ditt gränslösa arbete om det ska funka för dig. Om du upplever att du kan fixa jobbärenden på fritiden och tvärtom, så gör så! Om du kombinerar genomträngliga gränser med möjlighet att vara flexibel så kommer sfärerna berika varandra, menar forskarna.

1. Tänk efter på hur vill du att ditt liv ska se ut. När det gäller hur dina gränser ska se ut finns inget rätt och fel, det handlar om vad som passar dig bäst. Gränsernas uppgift är ju att förenkla din vardag, och maximera din upplevelse av kontroll över utmaningar som dyker upp. Kan du möta kraven hemifrån när du är på jobbet? Behöver du kontorstider för att få något gjort eller går det lika bra att arbeta helg? Besvara frågorna följ sedan rätt guid – är det dags att tämja gränslösheten eller öppna upp för mer flexibilitet mellan sfärerna?

2. För timdagbok. Välj ut några dagar där du skriver ner din aktivitet timme för timme. Då får du något att utgå från om du vill förändra hur du skiljer på arbete och fritid. Var brutalt ärlig när du skriver ned vad dygnets timmar ägnas åt. Stjäl facebook mycket arbetstid? Får dina barn sällan din odelade uppmärksamhet?

3. Tänk funktionellt när du väljer hur absoluta dina gränser mellan arbete och fritid ska vara. Det handlar om vad som fungerar för dig, under dina omständigheter. Om du har fysisk och psykisk möjlighet att möta krav hemifrån under arbetstid så kan du använda dig av det som Boundery Theory kallar för genomträngliga gränser. Om du däremot lider av att aldrig känna dig riktigt ledig eller riktig fokuserad på jobbet, det vill säga saknar den flexibilitet som krävs för att ha genomträngliga gränser, kanske du behöver jobba med fastare gränsdragningar för att slippa att brisera av stress hemma, och kunna göra ett effektivt jobb när du väl är på plats.

4. Dags att fatta ett beslut! behöver du hårdare gränsdragning, läs guide A eller mer möjlighet att integrera arbete och fritid, läs guide B.

A. Dina möjligheter att vara flexibel är små, du behöver skapa fastare gränser. Det handlar om att utöva det som KBT-psykologer kallar för stimuluskontroll, att lära sig förknippa en viss plats med en särskild aktivitet, exempelvis skrivbordet till att jobba. Det innebär att du behöver stänga ute störande moment för att lättare kunna koncentrera sig på uppgiften som ska utföras för tillfället. 
- skaffa dig arbetstelefon och arbetsdator. Flexa så lite som möjligt med arbetstiderna.
- skaffa en telefonsvarare som större barn får lämna meddelande på, säg att du kollar varje timme och ringer om det är viktigt

- förbjud facebookande på arbetstid och stäng av twitterflöde och mailsigna. Ha som regel att aldrig öppna aldrig jobbmailen hemifrån.
- kommunicera med omgivningen: säg till kompisar och partner att du inte kan ta privata samtal på arbetstid, berätta varför du har fattat detta beslut. 
- ge dig själv små utrymmen av djup koncentration. Ställ en äggklocka på 15 min och ägna din fulla uppmärksamhet åt att lösa uppgiften du har framför dig.

B. Du vill ha genomträngliga gränser och behöver därför flexibilitet. Du gillar att arbeta hemifrån, och har egentligen aldrig tyckt att gränsen mellan din yrkesroll och hemmaroll är särskilt viktig. Du jobbar kanske med din största hobby, och har alltid haft glädje av att kunna jobba passionerat med det du tycker mest om. 
- Ta reda på hur tillmötesgående din organisation är, får du flexa, är det ok att facebooka på arbetstid? Om inte, förklarar för chefen hur mycket de tjänar i produktivitet om du får styra schema och arbetsrum
- Var lyhörd för andras behov: bara för att du kan flexa betyder inte det att din kollega har samma möjlighet. 
- se till att aldrig kolla jobbmailen när du inte har tid eller information nog för att svara på ett bra sätt. 
- håll koll på hur andra påverkas av dina genomträngliga gränser: kanske behöver du inte känna dig ledig, men din partner eller barn kanske skulle uppskatta om arbetsdatorn inte alltid var igång?

Text: Linda Backman
Illustration: Graham Samuels
Publicerades ursprungligen i Modern Psykologi