Så mycket kan en sjuk VD kosta företaget

Som John skrev tidigare så har vi nyligen varit på Veckans affärers event Samhällskapitalistdagen. Vi blev inbjudna för att visa upp vårt digitala verktyg Viary och när vi minglade med de andra gästerna berättade vi bland annat om hur Psykologifabrikens konsulter använt det för att öka balansen mellan arbete och fritid bland Fritidsresors destinationschefer.

På Samhällskapitalistdagen fick vi höra ett lysande exempel på hur just hälsa kan påverka ett företags resultat. Exemplet kom från konsulten Johan Rudborg på ProActive Health Partner och vi fann hans berättelse så intressant att vi kände att vi måste dela med oss av den. Sagt och gjort, här kommer en kort intervju med Johan:

Berätta lite kort om ProActive Health Partner och vad du gör
ProActive Health Partner tror att alla vill och kan utveckla sin hälsa, och att detta är positivt och lönsamt för både individ, arbetsgivare och samhälle. Vi brinner för att skapa möjligheter för att detta skall kunna göras i stor skala. Till det behövs moderna och inspirerande verktyg och tjänster för att stödja HR, chefer och individer. Detta är vad ProActive levererar. Jag själv är ekonom i botten och anser att det är en självklarhet och nödvändighet att kunna mäta effekter av alla investeringar och satsningar, också i pengar. Detta, tillsammans med ett långsiktig strategiskt förhållningssätt till hälsa är något av vad jag som Konsultchef och Partner i ProActive står för.

Ge oss ett exempel på hur hälsan på ett företag påverkar dess resultat
Friska, nöjda, glada medarbetare som trivs med sig själva, sina kollegor och sitt arbete har högre produktivitet, lägre sjukfrånvaro och ofta lägre personalomsättning än motsatsen. En arbetsgivare som medvetet arbetar för sina medarbetares välbefinnande och hälsa är en attraktiv arbetsgivare. Alla dessa faktorer är mycket lönsamma för alla arbetsplatser och går dessutom att mäta i pengar.

Du har själv varit utbränd vilket ledde till ett intressant fynd kring vad din utbrändhet kostade din arbetsgivare. Vilka effekter fick din utbrändhet på ditt arbete?
Jag levde ett hektiskt liv som VD, chef och småbarnsförälder med personal- och affärsansvar. Under en längre tid hade jag inte mått bra, men kämpat vidare. När jag slutligen inte klarade det längre utan blev sjukskriven insåg jag att jag kostat mitt företag pengar under lång tid. Tack vare den roll jag hade kunde jag tydligt se mitt dalande affärsresultat, lägre försäljning, lägre beläggning på personalen och lägre lönsamhet under de år som ledde fram till sjukskrivningen. Jag kunde dessutom beräkna det sammanlagda värdet av denna försämring till ca tio miljoner kronor. Detta på ett konsultföretag med 20 till 25 anställda.
Den stora ekonomiska effekten är alltså inte kostnaden för själva sjukfrånvaron, utan sjuknärvaron! När vi är på jobbet men inte orkar eller förmår att göra ett bra jobb.

Hur ser framtidens företagshälsovård ut?
Detta är en spännande fråga. Vi frågade för ett år sedan HR-chefer i Sveriges 100 största frågor hur troligt det är att de inom 3 år kommer arbeta på ett annat sätt med hälso- och friskvårdsfrågor än med traditionell företagshälsovård. 77 % ansåg detta mycket troligt (eller menade att de redan gjorde det)! Vilken är bakgrunden till detta? Företagshälsovården har utvecklats från de tidigare ”sjukstugorna” på många större arbetsplatser. Deras huvudsakliga roll under industrialismens barndom var att ”lappa ihop” skadade och sjuka arbetare. Kraven har ökat sedan dess och idag finns en mycket stor mängd kompetenser inom Företagshälsovården. Men allt är fortfarande uppbyggt efter fasta mottagningar, fasta tider, etc.

Dessutom är hela branschen beroende av att företagen är mycket medvetna i sin upphandling och levererar enbart det som beställs av kund. Detta har medfört att det mesta som företag köper från Företagshälsovården är reaktiva, efterhjälpande, tjänster. Vi tror att det blir omöjligt att kombinera leverans av specifika personbaserade tjänster med ett storskaligt, flexibelt arbetssätt där varje medarbetare får vad just den medarbetaren behöver på den plats och den tid där medarbetaren har behovet.

ProActive tillför en uppsättning verktyg och tjänster som stöder arbetsgivarna i arbetet inom hela hälsoområdet, inte minst det förebyggande arbetet. Dessutom skiljer vi mellan bedömnings- och behandlingsrollen, där ProActive, genom att endast utföra bedömning och drivning, men inte behandling kan vara opartiska och alltid enbart ha kundnyttan i fokus. Så svaret på din fråga blir att vi står inför en omdaning av Företagshälsovården där kompetensspecifika personbaserade tjänster fortsatt levereras av aktörer inom hälsobranschen, såsom dagens FHV-företag, medan andra obundna aktörer levererar kundvärde, strategi och de egna styr- och förändringsverktyg som behövs för att nå framgång i arbetet för arbetsgivarna.

Foto: Flickr.com/ari