Minska fördomar och öka samarbetet mellan grupper

I ett globaliserat samhälle med allt mer komplexa uppgifter ökar trycker på specialisering. Dessa specialister riskerar att hamna med andra specialister som dem själva. På samma sätt som ingenjörer riskerar att fastna med andra ingenjörer riskerar också män att fastna med andra män. Isolerade kommer dessa grupper inte lösa de svårare och svårare arbetsuppgifterna. Det är nödvändigt att riva murarna mellan grupperna för att nå de gemensamma målen. Denna föreläsning visar hur.

Denna föreläsning utgår från det åttonde kapitlet och den åttonde principen i boken Ensam eller stark – åtta principer för framgångsrika team.

[contact_info]