Ringar på vattnet med ökad autonomi för Sveriges elevråd – SVEA

Chefer som inte fördelar mandat riskerar att finna sig själva med ett överfullt skrivbord och stress upp över öronen. Samtidigt riskerar medarbetare tappa motivation då deras röster inte blir hörda. I det motsatta scenariot, med ökad grad av autonomi, kan däremot stor potential vila. Det fick Sveriges Elevråd – SVEA erfara under sin insats med Psykologifabriken.

Vilka är Sveriges Elevråd – SVEA?
Sveriges elevråd – SVEA är en del av det unga civilsamhället och arbetar för att varje skola på högstadiet och gymnasiet ska ha en fungerande skoldemokrati. Arbetet leds och möjliggörs bland annat av organisationens kansli. En grupp som redan innan arbetet med Psykologifabriken fungerade väl men som ville nyttja tillfället till att utvecklas vidare.

Vad fokuserade vi på?
Vi inledde arbetet med att genomföra en kartläggning av åtta principer för framgångsrika team. Tillsammans med gruppens tankar utgjorde resultatet från mätningen underlaget från vilket vi valde fokuset för vårt arbete: att öka graden av autonomi, princip 7 i vår bok Ensam eller Stark. En förutsättning för autonomi är dock en gemensam tydlig riktning. Vi inledde därför arbetet med att lägga en grund genom att fokusera på princip 1, tydlig grupp med tydligt mål.

Hur jobbade vi?
Arbetet omfattade totalt tre stycken interaktiva workshops utspridda under våren 2019. Gruppen gavs inledningsvis ett intro till samtliga principer ur boken Ensam eller Stark och därefter fördjupad kunskap inom valda fokusområden. Vi pratade om hur en vision kan kokas ner till konkreta mål och specifika beteenden som går att förstärka samt om hur vi skapar förutsättningar för autonomi. Mellan tillfällena jobbade Sveriges elevråd – SVEA med utvalda träningstips från Habitud som sedan följdes upp vid nästkommande workshop. Två övningar som gruppen fastnade lite extra för var: sammanhållning och belöningsburken

Kontinuerligt under processen träffade även Filippa Drakander, dåvarande generalsekreterare för Sveriges elevråd – SVEA, Psykologifabriken för individuellhandledning i implementeringsprocessen. Efter insatsen fick kansligruppen även en årsprenumeration på Habitud Pro för att kunna jobba vidare på egen hand.

Hur gick det och blev det några ringar på vattnet?
Till både Psykologifabriken och Sveriges elevråd – SVEAs glädje visade eftermätningen tydliga signifikanta skillnader inom båda fokus-principerna. Dessutom förbättrades alla övriga sex principer i positiv riktning! Med andra ord blev det många fina ringar på vattnet. Medarbetarna beskrev en tydlig skillnad och lyfte fram att regelbundet göra träningstips och att avsätta tid för att prata om arbetsmiljö och samarbete som två starkt bidragande faktorer.

Parallellt med vårt arbete genomförde även Sveriges elevråd – SVEA en medarbetarundersökning, utan Psykologfabrikens vetskap. Extra glada blev vi såklart därför när Sveriges Elevråd – SVEA senare berättade att resultatet från undersökningen visade en ökad känsla av självständighet och möjlighet att påverka sitt eget arbete hos de anställda, samt tydligare rollfördelningar och tydligare kommunikation inom gruppen.

En medarbetare sammanfattar insatsen såhär:

Det var roligt och insiktsfullt! Vi blev mer samsynta i gruppen och jag upplever att vi fick större förståelse för varandra och vårt gemensamma mål.

Låter det spännande?
Såklart är vi på Psykologifabriken både glada och stolta över att Sveriges elevråd – SVEA har genomfört denna insatsen tillsammans med oss. Vi är också imponerade och inspirerade av Sveriges elevråd – SVEAs engagemang i att skapa en välmående arbetsplats där medarbetare kan utvecklas tillsammans. Vi hoppas att deras mod kan inspirera andra organisationer till att vilja och våga prioritera utveckling.

Om er organisation är intresserade av att göra som Sveriges elevråd – SVEA kan ni läsa mer om Psykologifabrikens insatser här eller mejla team@psykologifabriken.se.

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.