Rättar tentor baserade på Das Experiment

I ett psykologisk experiment delas försökspersonerna in i två grupper: fångvaktare och fångar. Under två veckor får de spela sina roller i ett fängelse som övervakas av forskarna. Detta är historien i den tyska filmen Das Experiment från 2001. Den bygger på The Stanford Prison Experiment där Philip Zimbardo testade just detta. Även om det inte gick lika illa i verkligheten som i filmen så fick Zimbardo avbryta experimentet för att försökspersonerna levde sig in för mycket. Och för att han själv levde sig in för mycket.

Jag rättar tentor baserade på Das Experiment. Kursen har handlat om organisationspsykologi, ledarskap och om hur vi människor delar in varandra i grupper. Men filmen är inte bara relevant för mina studenter. Den är bra för alla som läste Marcus Birros text om nödvändigheten att dela upp människor i oss och dem. Filmen är bra för alla som läste eller lyssnade på när Jonas Hassen Khemiri gav Birro svar på tal i “jag ringer mina bröder”, filmen är bra för alla som tror att det finns ett vi och ett dom.

Jag rättar tentor baserade på Das Experiment och hoppas att alla kan se att indelningen av fångvaktare och fångar är godtycklig.

(Tydligen finns en Hollywood remake från 2010 men jag sätter mina pengar på tyskarna)

Filmen är även ett bra komplement för dig som varit på vår föreläsning Vi är dom: om grupprocesser.