Rätt sälj med rätt coachning

Sedan årsskiftet har jag axlat ansvaret för försäljning på Psykologifabriken. Ett spännande och viktigt område, men också krävande och snårigt – var ska man börja, vad ska man fokusera på och vad ger resultat?

Egentligen hade jag ingen erfarenhet av säljarbete. Jag har aldrig jobbat med callcenter, aldrig stått i butik, inte ens sålt jultidningar eller bingolotter som barn. Men som alla andra färdigheter består försäljning av beteenden – och det insåg jag när jag fick hjälp med arbetet från lite oväntat håll.

Under fyra veckor har nämligen vår VD John coachat mig med hjälp av appen Viary, för att just utveckla mitt säljarbete. Som många redan vet går Viary ut på att bryta ner stora koncept eller arbetsområden till små, konkreta beteenden som gör förändring mätbar. Följaktligen var det just det vi gjorde: Ett så diffust mål som “bli bättre på kundkontakt” specificerades till beteenden i stil med “fråga en duktig kollega hur hon tar kontakt med en kund”, och “rollspela ett första kundsamtal och be om feedback”.

Varje vecka hade vi ett coachningssamtal, där jag berättade hur arbetet gått under veckan och vi tillsammans kom på nya beteenden att testa. Mellan samtalen fick jag också glada tillrop via appen från John.

När coachningen avslutades i förra veckan hade 35 beteenden blivit utförda och jag hade fått en riktig boost i mitt säljarbete. Det är slående hur mycket sådana här små beteenden kan driva förändring. Redan efter första veckan hade jag angripit försäljning på ett nytt sätt, och efter andra veckan var jag verkligen inne i en inlärningsprocess. Nu efteråt fortsätter jag att jobba på med appen på egen hand.

Det gäller alltså att inse att vad man än vill lära sig, så är det de små vardagsnära beteendena som är vägen dit. Det må vara en klyscha att även en tusenmilaresa börjar med ett steg, men man kommer inte ifrån att det är sant!

Bild: Bobby Prom, flickr.com