Psykologernas egna knep: Liria Ortiz

– Att kunna släppa taget och minska motståndet i vår vardag.
Det menar Liria Ortiz gör det lättare för oss att leva våra liv till fullo. Samtidigt gäller det att vara ödmjuk inför det faktum att vi människor inte alltid är konsekventa, något som gäller för såväl klienter som psykologer.

Psykologen Liria Ortiz har en psykoterapeututbildning inom kbt och arbetar med behandling på en mottagning i Stockholm. Hon svarar på läsarfrågor i Dagens Nyheter och har gett ut två böcker i motiverande samtal på förlaget Natur och Kultur. I sin egen vardag tycker Liria Ortiz att hon har stor nytta av de psykologiska kunskaper hon tillägnat sig i sitt yrke.
– Absolut, framför allt försöker jag så ofta som möjligt att tillämpa acceptans när någonting går mig emot. Det kan exempelvis vara att släppa taget om något, och att inte alltid försöka övertyga andra om en idé eller uppfattning jag har. På så sätt kan jag lättare välja vilka strider jag tar mig an i mitt liv, och inte alltid kämpa mot motstånd i min vardag. Detta innebär också att minska behovet av att hela tiden behöva rätta andra, och att inte känna sig tvungen att ständigt uttrycka sina egna åsikter och tankar.

Hur kommer det sig att du använder dig av just detta?
– Bland annat därför att jag anser att tolerans och acceptans är viktiga värderingar som jag önskar stå för och leva efter i mitt liv, och som jag värdesätter högt även hos andra människor. Dessutom tycker jag att det är saker som leder till mindre kämpande i mitt liv.

När använde du dig senast av detta i din vardag?
– Det var i diskussionen kring en ny affärsidé jag hade. Personen jag pratade med var något velig, och min första impuls var att försöka sälja mitt koncept ännu starkare. Jag insåg dock genast att jag höll på att falla tillbaka in i mitt gamla behov av att rätta andra, i stället för att låta personen ta sin tid och smälta idén. Jag accepterade således situationen och bestämde mig för att inte kämpa i onödan. Även att låta bli att övertyga andra om sina idéer är ett sätt att hantera deras motstånd.

Blir man som psykolog bättre på att hantera problem i vardagen tack vare det man lär ut till andra?
– Jag skulle säga att det är eftersträvansvärt att försöka leva som man lär, men att det i praktiken är svårt. Generellt kan man säga att huvuddelen av det jag som psykolog förmedlar till mina klienter alltid går att tillämpa på mig själv – det är ju allmänmänskliga principer. Men det är också viktigt att påminna sig själv om att man just i egenskap av människa inte alltid kan vara konsekvent, och att även psykologer med mångårig erfarenhet faller tillbaka i gamla mönster. Det gäller därför att vara ödmjuk och acceptera att man inte alltid kan leva som man lär, och att det snarare vore problematiskt ifall man inte kunde vara uppmärksam på sina egna inkonsekvenser.

Text: Alexander Rozental
Ursprungligen publicerad i Modern Psykologi
Den här artikeln är en del i en serie i fyra delar – läs huvudartikeln här: Psykologin som psykologerna använder på sig själva