Positiv feedback tar er i målFoto: Pietro Rampazzo

Positiv feedback räddar bolagets resultat

Ni klarade sprinten! Många gjorde ett fantastiskt jobb under våren. Bränder släcktes, medarbetare ställde upp, ledare fanns där. Men nu är många trötta och känner sig socialt distanserade från sitt team. Det är också svårare att jobba strategiskt när det inte går att ses som vanligt. Samtidigt är det nu, hösten 2020, som vi har chans att rädda resultaten som dök under våren. Tänk om det går att behålla, eller till och med öka, verksamhetens effektivitet och teamets produktivitet nu? Och om vi samtidigt kan göra så att människor mår bra, då kan vi orka genom hela krisens maratonlopp. Här får du tre anledningar varför positiv feedback får er upp på banan mot målet och räddar bolagets resultat 2020.

 1) Strategisk och innovativ med positiv feedback

När man är jagad av ett lejon, då springer man snabbt. Att stanna upp och fundera över för- och nackdelar med vägen över fältet eller stigen i skogen är förenat med livsfara. Här är det snabba beslut som gäller för att överleva!  Där var vi i våras. Vårt lejon var alla potentiella negativa följder av coronapandemin. Och när våra hjärnor möter osäkerhet – ja då målar den upp värsta tänkbara scenario för säkerhets skull! Så under våren pausades det strategiska arbetet. Vi var reaktiva, hanterade problemen som ploppade upp och släckte de bränderna vi kunde. 

Men att springa för att undkomma fara är ingen väg som leder till utveckling. På flykt från fara söker vi trygghet, får tunnelseende och blir kortsiktiga i vårt tänk. Situationen vi befinner oss i nu är extremt komplex. Vi ska nå bolagets (eventuellt reviderade) resultat på en spelplan som är osäker och kan förändras när som helst, som att spela fotboll på en plan som rör sig slumpmässigt medan vi spelar match. Samtidigt är våra spelare är mjölksyretrötta efter att ha sprintat hela våren. Dessutom kan vi inte använda de arbetsverktyg, metoder och processer vi är vana med eftersom distansarbete fortsätter i höst – så vi har inte ens en fotboll att spela match med, utan en pilatesboll.

För att vinna den här fotbollsmatchen på en roterande plan, med en pilatesboll och mjölksyretrötta spelare behöver vi vara innovativ med vår strategi. Vi har tränat våra hjärnor i 6 månader att se faror och hot, springa för livet, lösa problem och göra saker snabbt.  Och nu plötsligt vill vi att den ska se möjligheter, tänka, stanna upp och reflektera och ta ett helikopterperspektiv. Hur får vi till det skiftet i mindset?  Det är just här som kraften av positiv feedback kommer in. Positiv feedback hjälper oss att skifta fokus från det inte fungerar till det som faktiskt fungerar.

Positiv feedback får oss att se det vi gör bra
Foto: Jeffrey F. Lin

Det skapar en trygghet att vi gör bra saker, så vi vågar stanna upp i vägkorsningen och utvärderar konsekvenser av vägvalen innan vi fattar beslut. Att jag som individ känner att jag gör bra saker, som är uppskattade av gruppen, gör att jag vågar komma med fler idéer. Uppmuntras det jag gör och mina idéer av andra, då kommer jag vilja ge mer. Så en kultur präglad av positiv feedback är en miljö som ger förutsättning att vara strategisk.

2) Positiv feedback ger ledtrådar som gör det lätt att prioritera rätt

Vårens sprint var inte ett lopp på en löparbana på Stadion med teammedlemmarna synliga på startlinjen bredvid dig, och målet tydligt markerat med ett svart streck i marken. Distansjobbandet i hemmakontoret gjorde att du fick genomföra sprinten själv hemma i skogen. Tänk dig nu att du är ute och springer mot målet, som om du orienterade, men hamnat lite vilse. Du springer mot vad du tror är nästa kontroll, så skriker någon “FEL VÄG!”. “Jaha” tänker du “då var det inte hit. Men vilken av alla andra 100 möjliga vägar ska jag välja?”. Hade det inte varit bättre om du fick en ledtråd om vad som var rätt väg? Det är exakt det positiv feedback gör. Det ger ledtrådar om vad som tar dig till målet.

Psykologen Simon Elvnäs såg i en forskningsstudie han genomförde att ledare i snitt gör 25 000 beteenden under en vecka. Under de senaste månaderna med distansarbetet har många tillfällen med spontan feedback försvunnit. De där korta samtalen med kollegorna från den andra avdelningen i kaffekön, när du får höra om hur ditt arbete hjälpt deras projekt. Eller småpratet vid datorn när du hälsar hej och godmorgon till kollegan, och du passar på att berätta om en sak du gjort och får uppmuntrande ord. I vårt vardagliga arbetsliv ger vi ofta spontan feedback till varandra. Den feedbacken hjälper oss navigera bland alla tusentals beteenden vi behöver välja varje dag. Men hur ska vi kunna avgöra vad som är mest prioriterat för teamet eller hela organisationen, när vi nu plötsligt får mycket färre ledtrådar? Att öka mängden positiv feedback när ni jobbar på distans är som att ge en karta till någon vilse i skogen. Personen kommer ha så mycket lättare att prioritera rätt – till lägre energikostnad.

Positiv feedback är en orienteringskarta
Foto: Jametlene Reskp

3) Uthållighet till målet med positiv feedback 

Vi kan springa en sprint utan att fylla på med energi, men springer vi ett maraton utan att fylla på med vatten och salter kan hjärtat kollapsa så vi dör. Vi kanske inte dör av brist på positiv feedback, men positiv feedback är motivationens sportdryck. Utan uppmärksamhet och återkoppling på det vi gör bra försvinner vår motivation. 

Som Hjalmar Söderberg skriver i Doktor Glas 

Man vill bli älskad,

i brist på det beundrad,

i brist därpå fruktad,

i brist därpå avskydd och föraktad.

Man vill ingiva människor något slags känsla.

Själen ryser för tomrummet och vill kontakt till varje pris.

Ledarskapsforskaren Judith Komaki har sett att feedback är det mest kraftfulla verktyget en chef kan använda om de vill öka sina medarbetares prestation och motivation. Så hur kan du fylla på energin och motivationen hos dina kollegor och medarbetare? Hjälp dem att se vad de gör bra. Få dem att känna att det de gör är betydelsefullt, att det gör skillnad. Att få en människa att känna sig sedd genom att ge positiv feedback på deras ansträngningar som tar teamet och organisationen mot målet – det är som att ge en energigel till en maratonlöpare som sprungit i 2 timmar utan energipåfyllnad.

Sammanfattning

För att bolaget ska nå resultatet den här hösten, komma i mål på maratonloppet, behöver vi växla om mindset från brandsläckning till strategiskt agerande. Positiv feedback får medarbetare att känna sig trygga och ger positiva känslor, vilket är en förutsättning för att vår hjärna ska kunna vara kreativ och fatta långsiktiga beslut. Distansarbetet har minskat tillfällena med spontan social interaktion,  det är en högre tröskeln nu att säga till någon vad den gör bra. Samtidigt är positiv feedback ledtrådar att vi är på rätt väg i arbetet. Hur ska man kunna prioritera rätt om man inte vet vad som är rätt väg? Slutligen är det många som känner sig antingen trötta av vårens sprint med hög arbetsbelastning, eller de som istället fick mindre att göra kan känna sig matta av osäkerheten på om de verkligen bidrar (eller uppfattas som att de bidrar) till organisationens mål. Positiv feedback är som energidryck under ett maratonlopp, det fyller på med motivation och driv. 

Tycker du att ni kan ha nytta av att jobba strategiskt, att medarbetarna prioriterar rätt och har motivation för arbetet i höst? Då är positiv feedback rätt verktyg för dig. Organisationsforskarna Avraham Kluger och Angelo DeNisi skrev i en välkänd översiktsartikel  att ge feedback på rätt sätt ökar prestation, men fel typ av feedback kan få omvänd effekt. Att ge feedback på rätt sätt är en färdighet, alltså något man kan öva på och bli bättre. Det har organisationen Jämtkraft förstått som arbetat med att implementera en feedbackkultur! I vårt psykologiska gym Habitud kan du träna färdigheter som får dig och teamet att må bra och prestera på topp, oavsett om du är ledare eller medarbetare. Kolla in kursen Kickstarta feedbackkulturen, i den får du 9 stycken konkreta och forskningsbaserade tips hur du och teamet kan göra för att ge positiv feedback på ett bra sätt!