Politisk korrekthet – hur normer ökar vår kreativitet

Politisk korrekthet, mer känd som PK, är i vissa umgängen något bra medan det i andra grupper är synonymt med tråkig och fyrkantig. Under min uppväxt har PK snarare varit förknippat med det senare. Mer än en gång har jag hört frasen “sluta vara så jävla PK”. Att vara politiskt korrekt var alltså det samma som att vara “stiff”.

Oavsett om begreppet är positivt eller negativt laddat för dig så stötte jag nyligen på en studie som iallafall visat att PK verkar vara något positivt när det gäller kreativitet.

I studien delades studiedeltagarna in i arbetsgrupper som antingen var homogena eller heterogena beträffande kön. Dessa grupper ombads sedan generera idéer för vad man skulle kunna göra med en specifik lokal (de fick se bilder på lokalen). Några av grupperna ombads direkt att börja generera idéer medan vissa grupper fick börja med att prata om politisk korrekthet. De fick bland annat dela med sig av sin bild av begreppet och innan de började generera idéer så ombads de att försöka vara så politiskt korrekta som möjligt.

Det visade sig att de blandade arbetsgrupperna som uppmuntrats att vara så politiskt korrekta som möjligt var betydligt bättre på att komma på idéer än de blandade grupper som inte ombads vara “PK”. För de homogena grupperna uppmättes ingen PK-effekt.

Studiens ledare Jennifer Chatman förklarar själv effekten enligt följande:

”Creativity in mixed-sex groups emerges, not by removing behavioral constraints, but by imposing them. Setting a norm unleashes creative expression by countering the uncertainty that arises in mixed-sex work groups”

Genom att uppmuntra deltagarna att vara “PK” så kunde de släppa alla tankar på hur de borde bete sig och istället fokusera 100 procent på sin kreativitet. Det finns flera exempel på studier som visat att begränsningar just kan öka, snarare än minska, vår kreativitet. Dock tycker jag att den här studien är det mest intressanta och mest tillämpbara någonsin. Tidigare har jag läst om begränsningar så som “tänk som ett barn” eller “lös problemet på ett sätt som Apple skulle ha löst det på”. Visst känns det som att Chatmans studie ger exempel på en betydligt viktigare begränsning?


Läs mer om studien här.

Här hittar du tre gratis innovationskurser som våra vänner på innovationsbyrån Rodolfo har skapat.