Personlighet och lycka går hand i hand

Att personligheten är stabil över tid har personlighetstest som Big five hävdat sedan en tid tillbaka. Nu kommer ytterligare en studie som visar tvärtom, och dessutom pekar på att inre förändringar påverkar lyckan mer än yttre förändringar.

Begreppet personlighet kan kännas luddigt, men för mig handlar det i grunden om en uppsättning beteenden: vad jag gör och vad jag tänker. På Lyckolabbet betonar vi att var du lägger ditt fokus och vilka handlingar du engagerar dig i påverkar din lyckonivå.

Igår gav jag en radiointervju om människans behov av konsumtion. Att konsumera är en handling och ett fokus som ger ett tydligt exempel på när kortsiktiga kickar lär oss att det är trevligt att shoppa, medan den långsiktiga konsekvensen av en urholkad ekonomi hamnar i skymundan. Den kortsiktiga kicken räcker för att jag ska lura mig själv att jag mår bra av att köpa saker, även om jag strax känner ett nytt behov av att köpa mer.

När vi ser på vår personlighet som stabil och “klar” är det lätt att tro att vi är utelämnade åt yttre miljöfaktorer för att påverka det egna måendet.

Nu publiceras en longitudinell studie som går på tvärsen med detta. Vår personlighet förändras över tid, och inte nog med det: förändringar i personligheten påverkar vårt välmående i högre grad än förändringar i den yttre miljön. Att få en högre status, en ännu bättre ekonomi, eller ett bättre betyg är saker som snabbt bleknar och är beroende av andra, medan en personlighet som stärker sig själv håller långsiktigt i jämförelse. Att lyckan stöds av medvetna handlingar och tankar i högre grad än yttre livsomständigheter är ett resultat som också stöds av lyckoforskare Sonja Lyubomirskys modell över vilka faktorer som förklarar vårt välmående.

Med andra ord kan det bli en mer långsiktig lyckoinvestering att fika med en vän, lära sig något nytt eller besöka en terapeut för att jobba på tankar och handlingar, än att köpa ett par nya jeans.

Läs mer om studien bakom vår föränderliga personlighet här.
Läs mer om hur vi lurar oss själva till kortsiktig lycka genom konsumtion och vilka alternativ som finns här.