Parisavtalet från ParisFoto: Andrea Maschio

Parisavtalet, Elinor Ostrom och jag

2015 enades 196 länder om Parisavtalet för att begränsa den globala uppvärmningen på under två grader Celsius. Ett större samarbete än Parisavtalet har nog aldrig skådats i mänsklighetens historia. Ibland fantiserar jag om att få hjälpa till med samarbetet. Tänk om det var 196 personer som satt i samma sal som jag skulle hjälpa att komma överens. Ungefär som när jag är inne i en organisation eller på en avdelning. Då hade jag först analyserat samarbetet utifrån Elinor Ostroms åtta principer för hållbart samarbete. De principer vi jämfört med över hundra psykologiska studier i boken Ensam eller stark- åtta principer för framgångsrika team. En tillämpning vi gjort för att göra något abstrakt och fjärran till någon nära och konkret.

Parisavtalet utifrån Elinor Ostroms åtta principer

Designprincip ett: Tydlig grupp med tydligt mål. Sommaren 2018 har 194 länder och EU godkänt avtalet och 178 länder och EU har förbundit sig att följa det. Det övergripande målet om att hejda den globala uppvärmningen på under två grader Celsius är också tydligt. Länderna sätter sina egna mål för att det övergripande målet ska nås. De frivilliga målen är inte tillräckliga idag, sammantaget bedöms vi hamna på 2.7 grader Celsius. Men det är en start. Något som är kvar är att enas om den mest prioriterade ansträngningen som leder dit. Det som många bedömare anser vara en global koldioxidskatt.

Designprincip två: Rättvis balans mellan insats och belöning. Vad får ett land som har hög koldioxidskatt och anstränger sig? I dagsläget finns inga formella incitament för att anstränga sig så detta är ett utvecklingsområde.

Designprincip tre: Rättvist och inkluderande beslutsfattande. Frivilligheten i avtalet sörjer för en stark designprincip tre. En bra förutsättning för samarbete.

Designprincip fyra: Uppföljning av överenskomna beteenden. Länderna ska själva redovisa sina ansträngningar vilket sörjer för att designprincip fyra är på plats. Uppföljningen blir starkare när länderna även lyckas enas kring hur mätningen ska ske. Då är det lättare att ranka länderna och ge positiv feedback till de bästa och sätta press på de sämsta. Att bara visa hur alla länder rankar riskerar dock en rörelse från alla mot mitten.

Designprincip fem: Gradvisa sanktioner för ohjälpsamma beteenden. Saknas i dagsläget förutom en social möjlighet att ge lite skam till de sämsta.

Designprincip sex: Snabb och rättvis konflikthantering. Har inte lyckats hitta något på detta. Kan vara relevant att få på plats utifall klimatkrisen eskalerar.

Designprincip sju: Mandat till självbestämmande. Stark då alla länder själva får sätta sina egna mål. På sikt kan denna behöva balanseras mer med designprincip ett om ett gemensamt mål.

Designprincip åtta: Koordinering av grupper. Hela Parisavtalet är en koordinering av grupper så denna princip upplever jag som stark.

Parisavtalet är en startpunkt för att möta klimathotet. 

Sammantaget är Parisavtalet en vettig startpunkt för ett avancerat och internationellt samarbete om vi utgår från de åtta designprinciperna. Med ett gemensamt mål och starkt fokus på självbestämmande är det möjligt att få med alla i samarbetet. Uppföljning av överenskomna beteenden är också en bra startpunkt innan det är dags för mer formella incitament.

Om jag leker med tanken att alla länder sitter i samma sal och att jag får hjälpa till med samarbetet skulle jag berömma dem för ett hårt arbete och diskutera vägen framåt: utmaningen att komma överens om en global koldioxidskatt, hur länder som följer avtalet ska belönas och egoistiska länder som ställer sig utanför ska straffas.

Vi har till 2020 på oss att vända trenden

Ibland när jag läser om klimatet blir jag väldigt nedslagen. När jag började läsa på om Parisavtalet och alla internationella ansträngningar som görs blev jag väldigt imponerad och lite hoppfull. Att samla världens alla länder för en gemensam sak är ett extremt imponerande samarbete. De som jobbat för detta borde hyllas som VM-vinnare och uppmuntras att fortsätta från denna utgångspunkt för att kunna rädda vårt hem planeten jorden. För det är bråttom. Enligt FN-chefen Antonion Guterres har vi bara till 2020 på oss att vända trenden för att klimatpåverkan inte ska skena utom kontroll. Att följa konferensen COP24 som hålls 3-14 december är som att följa en VM-rysare. De åtta principerna kan hjälpa oss att förstå vad som måste komma på plats. 

Detta var den tredje delen av tre i en serie om samarbete och klimatpsykologi. Den första delen hittar du här: Klimathotet löser vi bara genom ett stort mingel. Den andra delen hittar du här: Hur vi botar ett egoistiskt land och löser allmänningens tragedi