På plats på nya kontoret! Vi…

På plats på nya kontoret! Vi har stuckatur, hurra! http://yfrog.com/5iowfj