Tack Alfons Morales för bilden

Kan OBM bli lika populärt som KBT?

Vad är OBM?

Organizational behavior management, OBM, är vetskapen om hur beteenden och vanor uppstår i organisationer. På svenska kallas OBM beteendeanalytisk organisationsutveckling. Ska vi vara nördiga med definitionen så är det “en tillämpning av inlärningspsykologins beteendeanalys i organisationer”. Här ryms exempelvis teorin om att beteenden påverkas mer av sina konsekvenser (exempelvis ett leende) än av instruktioner (en lapp om att diska efter sig). 

Denna psykologi har jag försökt poppa till. Bland annat i en nu superklassisk text om tv-spelspsykologi eller Nintendopsykologi. Begreppet Nintendopsykologi kommer från OBM-gurun Aubrey C Daniels bok Bringing Out The Best in People och jag tycker det illustrerar stora delar av OBM på ett bra sätt: vi motiveras mer av positiva konsekvenser än av instruktioner. Precis som i tv-spel. 

På Psykologifabriken är vi väldigt förtjusta i OBM men också lite fundersamma: varför är det inte mer etablerat? I terapi använder psykologer flitigt beteendeanalys med framgång. Jämfört med dem ligger organisationspsykologerna långt efter. Varför? Vad blir framtiden för OBM och vad kan vi göra för att beteendeanalys kan användas mer och komma till bättre nytta? 

Varför har KBT kommit längre?

Kognitiv beteendeterapi (och framförallt beteendedelen) är en tillämpning av inlärningspsykologins beteendeanalys för en klinisk målgrupp, alltså personer som mår så dåligt att de behöver behandling. KBT har gjort många framsteg. Det finns nu manualiserade behandlingar, så att det är lätt att erbjuda bra hjälp för vissa problem. Ångest? Plocka upp ångestmanualen! Social fobi? Här är manualen för social fobi! Manualerna har banat väg för gruppbehandlingar, vetenskapligt utvärderade självhjälpsböcker och internetbehandling. Allt för att ge vård till så många som möjligt. 

Dessa framsteg har delvis kommit från ett användande av tydliga lösningar för tydliga problem med hjälp av diagnoser. Det finns förstås problem med diagnoser. Som renlärig behaviorist (Person som diggar beteendeanalys) så tittar jag hellre på beteenden och situationer än dessa slarviga ihopklumpningar som så lätt råkar definiera människor. Men vi får erkänna att det underlättat psykologisk behandling avsevärt: det är som att vi haft ett stort bibliotek och helt plötsligt har vi fått hyllor med rubriker så att vi lättare vet var vi ska leta. KBT dominerar nu behandling av psykiska besvär.

Varför har OBM inte kommit lika långt?

OBM saknar denna sortens tydliga system och struktur för vilka beteenden som är mest intressanta i en organisation. Jag tycker en del författare, som den skarpa Aubrey Daniels, ibland raljerar över forskning och fenomen som inte kommer från hans fält. Istället för att försöka gifta perspektiven och lära av varandra.  

OBM är systemiserat, manualiserat och digitaliserat i Habitud

Vad händer om vi systematiserar, manualiserar och digitaliserar OBM på samma sätt som KBT gjort? 

Systematiserar: Vi blev intresserade av att Elinor Ostroms åtta principer för hållbart samarbete just för att de ger struktur till många av de begrepp vi är intresserade av inom beteendeanalys. Som exempelvis feedback. Vi skrev boken Ensam eller stark – åtta principer för framgångsrika team. Det blev som att få hyllplan i biblioteket.

Manualiserar: Vi skapade en enkät som kunde mäta de åtta principerna. Med kartläggningen av åtta principer för framgångsrika team kunde vi nu gå från enkät till att få förslag på vilken av de åtta principerna som är rimlig att fokusera på. Bristande mål? Här är målmanualen! Det var som att få en sökfunktion för att hitta rätt hylla och rätt bok i det stora biblioteket. 

Digitaliserar: Diagnosen i kartläggningen ger förslag på övningar, psykologiska träningstips, från beteendeförändringsplattformen Habitud. För den som är bevandrad i OBM eller inlärningspsykologi så går det att se att alla psykologiska träningstips föreslår konkreta beteenden att göra. Att genomföra träningstipsen kommer även ge träning i OBM eftersom beteendeanalys och inlärningspsykologi finns som en råd tråd genom alla träningstips. Det var som att få en sökfunktion som gav rätt sida i bibliotekets böcker med en övning som passade just det behovet som fanns vid ett givet tillfälle. Problem med feedback? Här får du förslag på exakt vad du kan testa! 

Jobbar du med OBM eller är du nyfiken på att göra det?

Sammantaget tycker vi att vi skapat ett sätt att underlätta att göra OBM mer lättillgängligt och enklare att använda. Förhoppningsvis hjälper det till att göra OBM lika populärt som KBT! 

Har du redan gått en utbildning i OBM, jobbar du med OBM eller är du nyfiken? Hör gärna av dig! Du kan få en demo av Habitud. Vi har även en öppen utbildning för att bli certifierad i Habitud och lära dig använda det för OBM. Funkar fint oavsett om du är en gammal räv som vill ha ett tekniskt stöd eller om du är en nybörjare på OBM och vill ha en introduktionskurs. 

Läs även OBM i fyra steg om du vill veta mer om hur du kan testa OBM i din organisation.