Obama tar emot fredspriset med dubbla känslor: Ödmjukhet och tacksamhet.

2009: Presidenten är tacksam – men ödmjuk inför utmaningen. 

“Det är inte ett erkännande av vad jag har uppnått” sade president Obama när han i oktober kommenterade Nobels fredspris utanför Vita Huset. I talet som Obama höll efter att ha tagit emot priset i Oslo, som vi ser här i klippet, fortsätter han på samma spår: “Jag tar emot priset med djup tacksamhet och stor ödmjukhet”. Troligen känner Obama att valet av pristagare bygger mer på vad som förväntas av honom än på vad han presterat hittills. 
Prestationsångesten torde rimligtvis vara skyhög. Eller vad säger forskningen om ansvarstyngda åtaganden?
Höga förväntningar behöver inte alltid leda till prestationsångest. Enligt Victor Vroom, professor i ekonomi på Yale, kan höga förväntningar i stället leda till att individer motiveras att prestera bättre, men det förutsatt att: 

• Det finns en positivt korrelation mellan ansträngning och resultat
• Viljan att nå målet är tillräckligt stark för att göra ansträngningen motiverad
• Belöningen kommer att tillfredställa ett viktigt behov

Det är väl inte en alltför vild gissning att de här kriterierna är uppfyllda i Obamas fall?

Läs mer om förväntansteorin här!

Av: Linda Backman

Twitter-sökning: ödmjuk OR ödmjukhet