naturresurserPå releasefesten skrev vi ut 101 vetenskapliga artiklar och hängde i taket Foto: Robin Vetter

Mänskliga naturresurser

Human resources, mänskliga resurser. Ordet kan lätt skapa en industriell känsla av människor som är lika formbara och förutsägbara som ett stycke järn. En resurs som ska in i en fabrik, processas och behandlas och där deras insatser ska ge avkastning och utdelning i slutet av det löpande bandet. Fast det behöver inte vara ett så problematiskt ord. Vad händer om vi tänker på mänskliga resurser så som vi tänker på naturresurser? En livskraftig fors som kan alstra energi, en skog med en mångfald av djur och växter, en vind som kan röra upp damm. Och tänk om de mänskliga resurserna har mer likheter med naturresurserna än vad man kan tro.

Nationalekonomen och statsvetaren Elinor Ostrom fick år 2009 ekonomipriset till Alfred Nobels minne. Detta för att hon upptäckt vad som gör att människor kan samarbeta kring gemensamma naturresurser över lång tid. När hon menar lång tid så menar hon japanska bergsbyar som samarbetat sedan 1200-talet och spanska bönder som enats sedan 1400-talet. Hon fann att åtta principer förutspådde om ett samarbete skulle hålla eller inte: om det fanns en tydlig grupp med ett tydligt mål, balans mellan insats och belöning för att jobba mot målet, ett inkluderande beslutsfattande, en uppföljning av överenskomna beteenden, graderade sanktioner för ohjälpsamma beteenden, rättvis och snabb konflikthantering, mandat till självbestämmande och koordinering mellan grupper. Samma principer visar sig ha stöd i psykologisk forskning och förutspå vad som skapar en god arbetsmiljö i team och organisationer. Principerna som gäller för vår miljö gäller alltså även för vår arbetsmiljö. Principerna som gäller för naturresurser gäller även för mänskliga resurser.

I boken Ensam eller stark – åtta principer för framgångsrika team, har vi utgått från Ostroms åtta principer och hittat drygt 100 studier som visar hur principerna kan användas för att skapa en god arbetsmiljö och därmed ett effektivt team. Med ett välfungerande samarbete i fler och fler grupper som blir större och större blir det möjligt att ta hand om våra gemensamma naturresurser, både vår planet och dess invånare.

I boken finns mer och längre texter kring principerna och 101 psykologiska träningstips för att skapa en positiv arbetsmiljö och ett framgångsrikt team. På habitud.se finns dessa träningstips digitalt för att gå från teori till praktik. Principerna finns sammanfattade här.

Följ gärna med på vår resa om du vill bidra till en bättre miljö och arbetsmiljö. Om du vill bidra till ett hållbart välbefinnande.