Många upplever ångest på söndagar

Hade du ångest i går kväll? Du är inte ensam. Helgen närmar sig sitt slut, arbetsveckan tornar upp sig. Dysterheten breder ut sig och det kan vara svårt att sova. Söndagsångest verkar vara mycket vanligt, enligt en ny undersökning. Nästan 60 procent svarar att de har eller har haft återkommande söndagsångest. Ibland är det festande och sena nätter som kopplas ihop med nedstämdhet och ångest på söndagskvällar, men i undersökningen uppger de som har söndagsångest oftare att den nedstämdhet, stress, ångest eller oro man upplever på söndagar ofta kopplas ihop med ens jobbsituation.

Unga vuxna (18-29 år) uppger i större utsträckning att de har söndagsångest än äldre personer, stockholmare har oftare prestationsångest och personer med enbart grundskoleutbildning uppger lägre förekomst av söndagsångest än övriga. Du kan läsa mer om undersökningen här, tillsammans med några tips från mig om hur man kan möta sin ångest.

Söndagsångest som begrepp dyker ibland upp i framför allt amerikansk populärkultur – Sunday blues –  men har hittills inte använts särskilt mycket i Sverige.  Såvitt jag känner till så är det här den första svenska undersökningen av fenomenet. Undersökningen genomfördes av Novus på uppdrag av Nackademin och Rodolfo.