Hur kan vi förstå och hantera hjärnan för att fungera optimalt på jobbet och i våra relationer? Vilka principer är det som guidar välbefinnande? Hur bygger man lyckliga organisationer, och varför handlar det inte om att bara tänka positivt? Här synas vetenskapen bakom välbefinnande, och vi får en inblick i varför strävan att bli lyckligare här och nu är något helt annat än den hopplösa kampen om att en dag bli lycklig.

[contact_info]