Lovande resultat i första behandlingsstudien med Viary

Under våren har appen Viary testats som ett verktyg i behandling av depression i en randomiserad, kontrollerad studie vid Linköpings universitet. 73,5 procent av deltagarna i gruppen som använde Viary var efter studiens gång fria från sin depression.

Vi har ju skrivit en del om vårt systerbolags app Viary och hur den används i en rad olika sammanhang – som alla har gemensamt att de syftar till att hjälpa individer träna nya beteenden för att utvecklas. Parallellt med att arbeta med Viary i Psykologifabriken och Hoa’s Tool Shop forskar jag också på verktyget i en klinisk kontext, tillsammans med professorerna Gerhard Andersson vid Linköpings universitet och Per Carlbring vid Umeå universitet.

Studien visade att båda behandlingarna gav god effekt, men att effektstorleken var betydligt större i Viary-behandlingen, och att det var allra störst skillnad för de deltagare som var mest deprimerade. En annan intressant siffra är att 73,5 procent av deltagarna i Viarygruppen inte längre uppfyllde diagnosen egentlig depression efter behandlingen. För mindfulnessgruppen var den siffran 53,1 procent.

Strax innan sommaren avslutades den första randomiserade kontrollerade studien på Viary och resultaten har nyligen analyserats. I studien utvärderades Viary i en åtta veckor lång vägledd självhjälpsbehandling för personer med subklinisk och egentlig depression. Behandlingen med Viary jämfördes mot en aktiv kontrollgrupp, även den en smartphone-applikation, men baserad på mindfulness (Mindfulness Appen).

Mig veterligen har det aldrig tidigare genomförts en randomiserad kontrollerad studie på behandling av personer med depression via smartphone, men jag hoppas såklart att fler forskare upptäcker det här spännande nya fältet. Sammanfattningsvis kan man säga att resultaten är jämförbara med traditionell KBT för depression, såväl face-to-face som internetadministrerad.

Studieprotokollet publicerades i tidsskriften Trials Journal tidigare i våras, och vi har precis påbörjat en fyramånadersuppföljning för att se om resultaten håller i sig över tid. Tillsammans med uppföljningsstudien kommer vi att samla in hälsoekonomisk data för en studie på kostnadseffektivitet.

Nästa stora studie är planerad till efter årsskiftet, då Viary ska testas som ett verktyg i face-to-face-behandling. Hypotesen är att Viary tillsammans med fyra sessioner kommer att vara minst lika effektiv som tio till tolv sessioner av vanlig kbt-behandling utan verktyget.

Vill du vill veta mer om den första randomiserade, kontrollerade studien på Viary kan du hitta en längre rapport här!

Hoa Ly är doktorand i klinisk psykologi, Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande