Linda Zetterström är certifierad i HabitudLinda Zetterström är certifierad i Habitud

Linda utvecklar sitt team med psykologisk träning

Vi på Psykologifabriken har under många år hjälpt till att utveckla hållbara och framgångsrika team, som exempelvis på IKEA. Vår vision stannar dock inte där. För att få riktigt många lyckliga organisationer behöver vi vara många som jobbar för det. Därför startade vi vår utbildning till att bli psykologisk tränare med certifiering i Habitud. Det kan vara en person från HR, ledaren för teamet, en agil coach eller en annan person som vill utveckla teamet. Den får lära sig alla våra knep och ta del av alla våra utvecklade verktyg för teamutveckling. Målet för 2020 var att en Psykologisk tränare skulle få samma goda resultat som vi får när vi på Psykologifabriken utvecklar team. Tre personer lyckades med detta. 

En av dessa psykologiska tränare är Linda Zetterström. Hon är biträdande enhetschef på Centerpartiet och arbetar med att utveckla deras organisation med hjälp av vårt digitala beteendeförändringsverktyg Habitud. Att Lindas arbete fick resultat syntes inte bara i mätningen utan också i de omdömen som hon fick av kollegorna. Ett av dem kommer här:

“De psykologiska träningspassen upplever jag fungerar som ett kitt som binder oss ännu mer samman som organisation, stärker lagandan och får oss till en stunds lugn reflektion. Mycket inspirerande, och det sköts med bravur av Linda! Det är sådana saker som får medarbetare på en arbetsplats att bli mer sammansvetsande och starka som grupp på samma vis som ett hus kan göras till ett hem av omsorg och delade upplevelser.”

Superspännande att Linda lyckades så bra så jag passade på att ställa henne lite frågor om sitt arbete: 

Vad är det för grupp och varför är den viktig för er organisation? 

Den grupp som jag har genomfört mätningen och arbetet med är ett team som dagligen jobbar med utbildning och organisationsutveckling och som är intresserade och motiverade att lära sig nya metoder och nya verktyg. Vårt jobb kan ses som organisationskonsulter i internt syfte där vi utbildar i allt från konflikthantering till ledarskapsutveckling.

Varför är teamutveckling viktigt för organisationens arbete tycker du?

Det är få saker som har så stor inverkan på gruppens leverans och resultat som att skapa ett gott klimat och en grupp med hög tillit. I de grupper jag har förmånen att leda försöker jag leva som jag lär, dvs jag lägger in övningar som stärker teamet på varenda möte. Det behöver inte vara krångligt eller ta tid, men att göra något med gruppen ger resultat.

Vilket är målet med gruppen?

Just den här gruppen har som mål att stärka hela vår organisation som finns  över hela Sverige på många olika nivåer. De metoder vi använder för att stärka vårt eget team kan vi sedan använda för att stärka andra team som vi jobbar tillsammans med.

Vilket var målet med insatsen? 

Målet var att testa psykologisk träning, vilka effekter det har på en grupp och om psykologisk träning kan göra skillnad. VI hade goda resultat på vår första mätning med kartläggningen av åtta principer för framgångsrika team, men ännu högre resultat vid den uppföljande mätningen. Arbetet har gett resultat. Det märks också på gruppen som är tryggare och törs ta ut svängarna.

Vad gjorde ni bra för att nå era mål? 

Vi har regelbundet (varje vecka) genomfört den psykologiska träningen och har haft kontinuitet i träningarna, vilket har gett god effekt.

Vilka träningstips uppskattades?

Träningstips som har anknytning till feedback har varit uppskattade. Det allra bästa tipset (som dock kräver lite mer än övriga tips) har varit positivt baktal där en person i teamet får lyssna på när övriga pratar om gott om den. Positivt skvaller har också varit uppskattat.

Vad har ni lärt er? 

Vi har lärt oss att systematiskt arbete ger resultat. Det skapar också en efterfrågan och blir en naturlig del av vårt arbete.

Vilka träningstips var svåra/ uppskattades inte?

Svår fråga… Jag har nog valt att ta med träningstips som jag vet funkar… Alla tips funkar inte i alla sammanhang men mängden tips gör att det ändå alltid finns något lämpligt.

Vilket blev resultatet? 

Vi har med hjälp av träningstipsen ”tvingats” lära känna varandra på ett djupare plan. Under ett år där all verksamhet genomförts på distans så har det bidragit till att vår grupp ändå har uppnått ökad tillit och närhet, vilket jag tror påverkar vårt arbetsresultat till det bättre.

Något annat du vill tillägga?

Det är förbaskat kul med psykologisk träning!