Äter liberaler mer insekter?

Den klassiska femfaktormodellen för personlighet rymmer drag som extroversion, emotionell stabilitet,  vänlighet, samvetsgrannhet och öppenhet för nya erfarenheter. Alltså: hur utåtriktad är du? Hur känslomässig är du? Hur lätt har du för att gå med på andras planer? Hur plikttrogen är du och hur villig är du att pröva en ny maträtt? 

Är du liberal? Psykologen Jonathan Haidt har undersökt vilken personlighet liberala och konservativa har. Liberala personer har högt på öppenhet för nya erfarenheter och äter gärna ny sorts mat. Konservativa håller sig gärna till det kända och bekanta. 

Jonathan Haidt har inte bara undersökt vilken personlighet liberala och konservativa har. Han har även undersökt vilken moral de har. Haidt visar att liberala ifrågasätter auktoriteter, är mindre lojala till den egna gruppen och är tveksamma till renhet som ideal. Känner du igen dig?

Om du vill testa din moral kan du göra det på www.yourmorals.org och nedan kan du se Haidts TED-föreläsning om moral.

Av: Oskar Henrikson