Ledarskap 2020 – har du samma utmaningar som deltagarna på vår ledarskapsfrukost?

Vilken är den största ledarutmaningen i din organisation? Och hur kan ni hantera den? Psykologifabriken bjöd in personer intresserade av ledarskap till ett frukostsemniarium om ledarskapet 2020. Till frukosten kom såväl ledare som personer som arbetar med ledarutveckling.

Vi ställde frågan ”Vilken är den största ledarutmaningen i din organisation?” till deltagarna och detta är ett axplock av det vi fick höra: Hur ser jag till att alla i mitt team drar åt samma håll? Hur anpassar man ledarskapet efter individbehov? Hur driver man resultat utan att köra in folk i väggen? Hur skapar vi bra samarbetsformer och jobbar bra i team? Hur skapar man långsiktigt engagemang hos medarbetarna? Hur hanterar man att leda många olika typer av projekt/uppdrag parallelt? 

Känner du igen dig?

Ledarskapstrender

Det är en pågående ledarskapstrend att ledaren själv inte längre behöver vara den i teamet med störst sakkunskap. Förr var det vanligt förekommande att den duktigaste specialisten lyftes upp till chef för teamet. Det är lätt att tro att den som är expert på området har lättare att leda och fördela arbetet. I många organisationer har också befordran till en chefspost varit den enda karriärvägen. Effekten av det här tankesättet har dock blivit att vi befordrat människor som är väldigt bra på sin grej, och som ser chefsskapet som en belöning på väl utfört arbete. 

Allt mer komplexa arbetsuppgifter kräver andra arbetssätt

I arbetslivet 2020 är arbetsuppgifterna komplexare än förut. Det är svårare att hitta experter att befordra till chefer. Dessutom sker förändring snabbare, och kunskap blir gammal fortare. Tillsätter vi vår bästa expert som chef finns det stor risk att den expertkunskapen är utdaterad rätt snabbt. 

Att arbetsuppgifterna blir komplexare märks bland annat genom det ökade behovet av samarbete. Idag spenderar anställda på alla nivåer 50% mer tid samarbetande med andra än för 20 år sedan enligt en studie beskriven i Harvard Business review. Upplever du allt fler möten? Du är inte ensam. Det är troligen ett kvitto på det ökade behov av samarbete inom grupper och samverkan mellan grupper. Malin Åkerström och hennes svenska forskargrupp har sett i studier att det ökade behovet av samverkan för att lösa komplexa uppgifter leder till behov av fler möten. Det får en dominoeffekt med möteskedjor: morgonmöten, planeringsmöten, avstämningsmöten, för- och eftermöten, walk-and talks osv. Det kan lätt bli ett mötesdomino där det känns som att vi aldrig hinner arbeta “på riktigt”. Så det gäller att vara smart med samverkansformer och HUR man samarbetar (här är ett tips från coachen). Allt mer komplexa arbetsuppgifter kräver andra arbetssätt.

Ledarskapet 2020

Ledarskapet 2020 handlar om att använda hela teamets samlade kompetens till att lösa arbetsuppgifterna. När chefen inte har svaret på alla frågor själv behöver hen stimulera initiativtagande. Genom att exempelvis ställa fler frågor till teamet, lyssna på behov och förslag samt fånga upp idéer från teammedlemmarna. Kanske är en av de viktigaste faktorerna för ledarskapet 2020 att man gillar människor? För har man inte lust att lägga tid på att samtala med teammedlemmar, tänka om utifrån andras perspektiv och lägga om planerna när andra kommer med idéer man inte tänkt på själv – då är man nog inte en så bra ledare i det nya decenniet.

Söker du konkreta verktyg för att hjälpa teamet att samarbeta bättre? Kolla in vår öppna utbildning till psykologisk tränare!

Och ni som är ledare och läser detta, tänkt på att ni inte behöver kunna och veta allting själva. Ni kommer briljera som ledare under 2020 (och framåt!) om ni ser era medarbetare och skapar ett klimat i teamet som stimulerar samarbete!