Personlig ledarträning

Ett hållbart ledarskap handlar om att orka prestera och må bra i många år. Inte ha näsan precis ovanför vattenytan månad för månad. Som ledare ska du både göra ledningen nöjd genom att nå uppsatta mål samtidigt som du ska göra medarbetare nöjda genom att skapa en arbetsmiljö de trivs och utvecklas i. Ibland är denna balansgång svår. Speciellt om det blir förändringar i form av en omorganisation, att teamet får andra arbetsuppgifter, ökat tryck att lansera fler produkter eller att medlemmarna i teamet byts ut. 

Vad ska du fokusera på i ditt ledarskap för att få mest effekt? 

Den personliga ledarträningen inleds med att vi kartlägger hur just din situation ser ut. Vi utgår från dina behov, dina mål, mätningar i organisationen eller vår kartläggning av åtta principer för framgångsrika team. Kartläggningsfasen ger dig nya perspektiv på din situation och gör att vi jobbar med det som är mest relevant för dig.

Hur går du från inspiration till handling? 

I träningsfasen fördjupar vi oss i vad du kan testa för att jobba med de utmaningar du upplever i din organisation, ditt team eller inre utmaningar hos dig själv. Du får stöd, pepp och vår expertis kring hur du skapar vanor. Du får en person att luta dig mot. 

Hur får du in förändringen i vardagen? 

Vi utgår från situationer i din vardag.  Du får stöd att utvecklas och agera på ett annat sätt med konkreta förslag på vad du kan testa att göra. Handledningen fokuserar fortlöpande på att följa upp dina ansträngningar, går igenom aktuella utmaningar och planerar framåt. Vad fungerade, vad behöver ändras och hur skapar du nya ledarvanor för att fortsätta med det du ser som viktigt? Till vår hjälp har vi även Habitud, ett digitalt verktyg med fler än 300 förslag på ledarbeteenden som vi vet fungerar. Samtidigt som du stärker din hållbarhet. Habitud hjälper dig coacha dig själv mellan träffarna eller efter att coachningen avslutas. Prenumeration på Habitud Pro under ett år ingår samt vår populära kortlek med 64 övningar

Hur får du ökad kunskap om vetenskapen kring team? 

Genom att läsa den prisbelönta boken Ensam eller stark – åtta principer för framgångsrika team kan du sätta dina erfarenheter som ledare i ett sammanhang av vetenskap. Boken ingår. 

Hur håller du igång träningen över tid? 

När du märkt att vår coachning ger konkreta resultat kan du vilja hålla igång träningen genom att gå vår utbildning till psykologisk tränare med certifiering i Habitud. Då får du tillgång till vårt nätverk med chefer, HR och konsulter som vill skapa starka team och lyckligare organisationer. 

Vem coachar dig?

På Psykologifabriken är alla ledarhandledare psykologer med gedigen utbildning i samtalsmetodik och olika tekniker för att stimulera din utveckling. Genom att analysera situationer och dina reaktioner och agerande i dessa situationer för du ökad självinsikt om hur du fungerar i olika situationer. En ökad förståelse för vad som triggar dig och vad du behöver gör dig till en bättre ledare, och du kan bygga de förutsättningar som just du behöver för att arbetslivet ska vara hållbart.

Värde för dig av personlig ledarträning:

  • Ökad kunskap om att leda och motivera människor
  • Skräddarsydda tips hur just du kan öka effekten av ditt ledarskap
  • Konkreta tips du kan testa direkt i din arbetsvardag
  • Accelererar din resa förbi hindren 
  • Tid för reflektion 
  • Ökad självkännedom

 

    Vill du veta mer eller få förslag på vad som passar i just ditt sammanhang?