Lästips från bokmässan

För en vecka sedan var det åter dags för Bokmässan i Göteborg, och flera av Psykologifabrikens nuvarande samt tidigare medarbetare var på plats. Utöver skönlitteratur fanns det många nya intressanta boksläpp inom psykologi, bland annat inom ämnen som  lycka, psykologisk behandling och tidshantering. Här kommer några tips för dig som vill uppdatera bokhyllan med några spännande nya titlar.

Lycka på fullt allvar, av Katarina Blom och Sara Hammarkrantz, är en lättillgänglig bok om positiv psykologi, det vill säga det forskningsfält inom psykologisk vetenskap som försöker att ta reda på vad som får oss att må bra och fungera optimalt. Innehållet i boken ger en inblick i de senaste rönen på området och vilka saker som vi kan göra för att själva påverka vårt mående till det bättre. Genom att träna sig på att uppmärksamma det positiva i vardagen, visa tacksamhet samt agera mer i linje med det man själv värdesätter högst går det lättare att ta sig ut ur svåra stunder och öka sitt allmänna välbefinnande.

Jag tror jag måste prata med någon, av Jenny Rickardsson, är en lättöverskådlig guide i terapidjungeln med syftet att ge oss kunskap om olika terapiinriktningar och hur man kan gå tillväga för att söka hjälp för sina psykiska besvär. Boken besvarar många av de frågor som man kan ha inför att gå i terapi, exempelvis vad olika titlar egentligen betyder, vad det kostar och hur en terapi fungerar i praktiken. Fakta varvas med intervjuer av kända personer som själva har gått eller går i terapi och ger en god vägledning för oss som funderar på att påbörja en samtalsbehandling.

Fokus på jobbet, av Sara Hultman och Martin Ström, är en praktisk bok om att bli mer fokuserad i sitt arbete med hjälp av mindfulness, struktur och färre distraktioner. Författarna går igenom olika rön inom psykologisk vetenskap som pekar på nyttan av att tillämpa mindfulness även på jobbet, de vanligaste hindren för att bibehålla vår koncentration på arbetsplatsen samt hur bättre fokus kan förbättra såväl kreativitet som välbefinnande. Boken är en nyttig påminnelse om att det inte är mängden tid vi är på jobbet som alltid är viktigast, utan snarare hur väl vi använder oss av den tid vi har.

Påverkan och manipulation, av Peter Dahlgren och Håkan Järvå, är en spännande bok om de mekanismer som påverkar människas beslutsfattande i vardagen. Författarna förklarar hur olika tumregler och genvägar i vårt sätt att bearbeta information leder till snabbare och enklare beslut – på gott och ont. Samma processer som underlättar för oss att hantera olika frågor kan också göra oss lätta att manipulera. Boken innehåller forskning kring hur hjärnan fungerar och hur media och grupper kan utnyttja våra vanligaste fallgropar, och är en nyttig påminnelse om att vi ofta är väldigt enkla att påverka.

Foto: https://www.flickr.com/photos/horiavarlan/