Länka samman beteendekedjan

Under åren har en stor mängd metoder beskrivits för att skapa tjänster, webbsidor och produkter som verkligen fångar användaren. Det är lätt att gå vilse i djungeln av psykologiska principer och det som ofta låter inspirerande och läckert, blir otroligt svårt att tillämpa och använda sig av.

Det är därför vi behöver länka samman dem till någonting mer begripling och användbart. Vi på Psyologifabriken strävar efter att du ska kunna tillämpa psykologiska insikter och färdigheter i din vardag. En som har samma mål, med en liten vinkling, är Dean Eckles som beskrivit en beteendekedja som han menar att en stor mängd framgångsrika digitala tjänster utnyttjar (kanske utan att veta om det själva).

Beteendekedjan innehåller tre faser som var och en innehåller några målbeteenden:

Upptäckande

Det första steget handlar om att upptäcka att en tjänst, app eller webbsida ens existerar. Här brukar sådant som sociala normer och påverkan från andra ha stor betydelse. De målbeteenden en tjänst bör fokusera på är därför att användaren ska ta redan på mer information och helst även besöka produktsidan. Det är lättare sagt än gjort, men alltid det första steget till ökat användande.

Inledande engagemang

När en användare väl upptäckt att en tjänst existerar, vill man skapa ett inledande engagemang. Användaren bör besluta sig för att pröva tjänsten. Här brukar man fokusera på att användaren ska signa upp sig, dela sina uppgifter eller fylla i en profil. Generellt skulle jag med psykologiskt perspektiv säga att de flesta kräver för mycket av användaren. Det inledande engagemanget bör vara enkelt och roligt, inte någonting tidskrävande som att fylla i sin adress eller utmanande som att beskriva sig själv på en sidas text. Fokus bör i stället ligga på små, väldigt små, och belönande steg mot djupare engagemang.

Djupare engagemang

När det första inledande engagemanget väl grundats, då är det dags att trappa upp användandet. Målbeteenden här bör vara att skapa content eller att involvera andra (exempelvis de användare som ska lockas till Upptäckande) och att vara aktiv och lojal. Det är lättare sagt än gjort att skapa lojala användare. Mer om detta kommer att beskrivas i kommande inlägg här på Experimentfabriken.

Genom att fokusera på målbeteenden i respektive fas i den här kedjan, kan du bättre utnyttja psykologiska principer, exempelvis de du läst om tidigare på Psykologifabrikens bloggar.

Referens: Fogg, B., & Eckles, D. (2007). The behavior chain for online participation: how successful web services structure persuasion. Persuasive Technology, 199–209.

Vi hjälper dig att förändra beteenden med hjälp av modern teknik. Vill du veta hur? Kontakta oss på Psykologifabriken