Oskar Henrikson. Foto: David Brohede

Oskar Henrikson, leg. psykolog

VD och grundare, produktchef för habitud