Förebygg och hantera konflikter

Två personer är i konflikt. Det är lätt att tro att deras personkemi inte stämmer när forskningen är tydlig: det som ser ut att vara ett problem med en person är oftast ett problem med en situation. Hur skapar ni en arbetsmiljö som motverkar konflikter? I denna föreläsning får ni lära er skapa strukturer för konflikthantering innan de behövs och hur kan ni hantera dem så snabbt och rättvist som möjligt när de väl dyker upp.

Denna föreläsning utgår från det sjätte kapitlet och den sjätte principen i boken Ensam eller stark – åtta principer för framgångsrika team.

[contact_info]