Är din smartphone en stor del av ditt liv? Foto: JD Hancock

Klarar du av att både älska din smartphone och jobba fokuserat?

Upplever du att du förlorat en liten bit av dig själv när batteriet i din telefon tagit slut? Låt mig gissa att du i så fall också ofta har svårt att jobba fokuserat på en sak i taget. Det var i alla fall en indikation som vi fick i vårt senaste experiment!

För några veckor avslutades vårt experiment – en testomgång av Tidsfabriken, vårt nya digitala träningsprogram i konsten att hantera sin tid, få saker gjort och ta tag i uppskjutande!

Vi ville se om vi kunde använda våra smartphones, som (fel använda) kan vara helt förödande för produktiviteten, för att i stället utveckla de färdigheter som behövs för att kunna jobba fokuserat och produktivt.

alexanderVi bjöd in 100 av våra läsare som under tre veckor via mobilappen Viary fick ta del av insikter från forskningen (serverade av vår expert i ämnet Alexander Rozental) – och såklart också testa på att aktivt förändra beteenden hos sig själva. De fick träna sig i sådant som att jobba ostört med endast en sak åt gången, prioritera sina uppgifter i början av dagen och att aktivt varva fokuserat jobb med korta pauser.

Vi gjorde en för- och eftermätning för att ta reda på om deltagarna upplevde att de blivit bättre på de färdigheter som vi försökte påverka med träningsprogrammet. Men vi lade också i förmätningen in en del “livsstils- och attitydfrågor” och började leta efter signifikanta samband. Vi fann bland annat detta:

• Personer som i högre grad instämde i påståendet ”När batteriet i min telefon tagit slut upplever jag det som att jag förlorat en liten del av mig själv” hade även svårare att fokusera på en sak i taget och var mer benägna att växla mellan olika uppgifter, de upplevde sig även tröttare i huvudet av att arbeta, hade svårare att veta vilka arbetsuppgifter var viktiga samt var mindre benägna till att börja arbetet med den viktigaste uppgiften.

• Personer som var mer benägna att se sig själva som “trendsetters” i sina bekantskapskretsar uppvisade bättre förmåga att sova om nätterna men även större benägenhet att växla mellan olika arbetsuppgifter och större svårigheter med att fokusera på en sak i taget.

• Personer som i högre grad instämde i påståendet ”Jag kommer sannolikt ge ut en självbiografi i framtiden” hade svårare med att sätta igång med saker som de borde göra och det var svårare för dem att börja arbetsdagen med den viktigaste arbetsuppgiften. Vilket kanske talar emot att de faktiskt kommer att ge sig i kast med att skriva några självbiografier. :)

viaryNär tre veckor gått hade totalt 1336 handlingar registrerats i experimentet (dvs i genomsnitt 13 per deltagare) och vi kunde alltså konstatera att experimentet verkligen ledde till aktivitet hos deltagarna! Det mest populära beteendet var att jobba i ett fokuserat, ostört pass utan distraherande mejl, Facebook eller telefon, det gjordes 300 gånger under experimentet. Att reflektionerna som delades att döma var det en aha-upplevelse för många hur mycket man hinner med när man gör en sak åt gången!

Vid eftermätningen uppgav deltagarna att det var signifikant lättare för dem att sätta igång med saker som de borde göra, att de i mindre utsträckning sköt upp saker med konsekvenser för sitt mående, att de i mindre utsträckning växlade mellan flera olika arbetsuppgifter och hade lättare att fokusera på en sak i taget.

Deltagarna upplevde även större tillfredsställelse med hur de hade utnyttjat sin tid under dagen samt var mer benägna att påbörja sitt arbete med den viktigaste uppgiften.

Däremot fanns det ingen signifikant skillnad avseende stress vid högre arbetsbelastning, sömn, trötthet i huvudet i samband med arbetet samt förmågan att släppa tankarna om jobbet när arbetsdagen är slut vid för- och eftermätningen.

Vi samlade också in lite kvalitativ data och kunde dra slutsatsen att vi gav deltagarna lite för mycket utmaningar sista veckan, så det kommer vi dra ner på i nästa omgång som startar på måndag! Vi har ett begränsat antal platser kvar, så om du är intresserad: skjut inte upp att boka en plats! :)

Summan av kardemumman blir för min del ett rungande ja på frågan i rubriken – det går att både älska sin smartphone och att jobba fokuserat. Och det går alltså till och med att använda sin smartphone för att lära sig just detta!