Känslan av att bli sparkad

“Jag drar mig väldigt mycket för att säga upp en person och skjuter detta framför mig. Snart måste jag hålla detta svåra samtal med honom och skulle gärna ta emot lite tips på hur jag kan göra detta på ett bra sätt.”

Inom terapiformen Acceptance and Commitment Theraphy (ACT), där forskningsresultaten även kan användas till ledarskapsträning, lånar man den så kallade sinnesrobönen för att förklara sin hållning: “Ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra, mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden.” Det kan vara en ingång till din situation.

Vad kan du inte förändra inför detta samtal? Jo, dina tankar och känslor. Kanske dyker det upp tankar som “Hur ska personen försörja sig efter detta jobb”, “Kommer jag lyckas gå rakt på sak och låta bli att linda in det” och “Tänk om han blir arg”. Kanske dyker det upp känslor som ont i magen, rädsla, skam eller skuld. Allt detta kan du inte förändra eller undvika, det är sådant som kan komma av din uppgift.

Inte heller kan personen du ska säga upp styra sina tankar eller känslor. Blir han arg eller ledsen finns det inget du kan säga för att ta bort den känslan. Du kan bara bekräfta att personen känner som den gör och att det inte är konstigt med tanke på omständigheterna.

Vad kan ni förändra? Jo, era beteenden. Du kan välja att sluta skjuta på detta samtal, du kan välja att vara tydlig med vad som ledde till beslutet och du kan välja att bekräfta personens känslor. Om personen agerar på ett destruktivt sätt kan du ta avstånd från detta. Du kan säga “Jag förstår att du blir ledsen, samtidigt tycker jag inte att det var ok att du talade illa om mig i personalrummet i går.” Personen du avskedar kan inte påverka sina tankar eller känslor, men väl sina beteenden.

Att tankar och känslor är svåra att påverka kan skänka viss förståelse när det gäller att inse skillnaden mellan vad du bör acceptera och vad du bör förändra. Det du kan påverka är dina beteenden. Välj dem med omsorg och lycka till med samtalet.

Denna text kommer från en frågespalt i tidningen Personal & Ledarskap. Du kan läsa andra spalter här. Vill du ställa en fråga? Mejla den till oskar (@) psykologifabriken.se, skriv i kommentarerna eller säg hej på Twitter. Du kan läsa fler av Psykologifabrikens texter om acceptans här. Eller varför inte gå en workshop med professor Frank Bond som studerat just detta?

Tack till Kalexanderson för lånet av den fina bilden! Se hennes stormtrupper här.