Jenny Rickardson

Föreläser om Acceptance and Commitment Therapy och positiv psykologi.