Intervju om mål och belöningar

Den amerikanska nättidningen Huffington Post publicerade nyligen en artikel om att använda mål och belöningar i syfte att minska prokrastinering. Innehållet baseras på en gratis webbkurs som jag har varit med och utvecklat åt Daily Bits, vilken i sin tur är baserad på min och Lina Wennerstens bok Dansa på deadline. Att just mål är verksamma för att minska uppskjutande handlar om att de minskar risken för ursäkter och undanflykter, något som är vanligt vid mer vagt formulerade ambitioner – jämför exempelvis “på fredag ska jag skriva klart min rapport” med “på fredag mellan klockan 10.00-12.00 ska jag skriva två sidor på min rapport”. Målsättning hjälper dels till med att skapa pre commitments (ungefär avsikt att utföra beteende x vid situation y), dels ge återkoppling på om vi har tagit ett steg i rätt riktning mot att uppnå vårt mål.

Belöningar är samtidigt  viktiga för att bibehålla vår motivation under tiden som vi jobbar mot ett mål eller mer långsiktiga ambitioner, något som lätt glöms bort när vi är mitt uppe i vårt arbete. Att tillämpa belöningar kan dock ibland framställas som alltför instrumentellt, men faktum är att mycket forskning pekar på att en kontinuerlig uppmuntran av sina prestationer genom att ge sig själv något eftersträvansvärt gör att vi lättare kan fortsätta jobba på sådant som känns obehagligt eller tråkigt – utgångspunkten är förstås att vi belönar oss efter att gjort det vi ska, samt att belöningen är något vi själva har valt och finner intressant.

Artikeln går att läsa i sin helhet här: Huffington Post.

Foto: https://www.flickr.com/photos/wenzday01/