Inre och yttre motivation

Ett vanligt sätt att beskriva den drivkraft som får oss att skrida till verket utgår från uppdelningen mellan inre och yttre motivation. Inom psykologisk forskning används ofta begreppen intrinsic, inneboende, respektive extrinsic, extern, när man försöker förklara vilka faktorer som får oss att komma till skott och känna lust i vårt arbete. Uppdelningen kan ibland framstå som teoretisk, men faktum är att studier på området visar att vår motivation i hög grad påverkas av vilken form av konsekvens som följer våra handlingar – att enbart förlita sig på belöningar och uppmuntran kan ibland vara förödande för vårt intresse att fortsätta jobba.

Rent konkret innebär yttre motivation att ett beteende blir förstärkt genom att det efterföljs av något som på ett godtyckligt vis har blivit belönande, exempelvis att vi får pengar för att göra klart en uppgift. Inre motivation däremot, består av en handling som blir förstärkt av sig själv, som förflyttningen framåt när vi åker skidor. Under en lång tid har det diskuterats huruvida dessa två skilda perspektiv har en betydelse för vår förmåga att känna tillfredsställelse med det vi gör. En del har menat att saker som beröm och presenter är bra för vår inre motivation, medan andra har ansett att sådant inverkar negativt på vår inre motivation.

I en stor sammanslagning av en mängd studier på området, en så kallad meta-analys, undersökte Edward Deci, professor i psykologi vid University of Rochester i USA, hur vår inre motivation påverkas av vilken form av konsekvens som följer vårt agerande. Resultatet visade att sambandet är ganska komplext, bland annat beroende på om vår motivation är självskattad eller mäts genom vår benägenhet att fortsätta jobba på en viss uppgift. Edward Deci fann dock att inre motivation framförallt är känsligt för om yttre belöningar uppfattas vara kopplade till vår kompetens – om inte upplevs saker som pengar och uppmärksamhet lätt som kontrollerande.

Att höja sin egen eller andras inre motivation bygger därmed på att de konsekvenser som följer vårt agerande återspeglar våra egna färdigheter. Yttre faktorer kan således vara positiva för vår drivkraft, men inte om de ges utan någon vidare koppling till vad vi faktiskt har presterat. Resultatet visade däremot att den form av belöning som tycks vara mest skadlig handlar om att få något enbart om vi uppfyller ett förutbestämt resultat, till exempel utdelningen av bonus när företaget går med en viss vinst. Orsaken är att det dels uppfattas kontrollerande, dels ger en negativ återkoppling på ens kompetens om resultatet inte uppnås.

Akademisk referens: Deci, E. L., Koestner, R., & Ryan, R. M. (1999). A meta-analytic review of experiments examining the effects of extrinsic rewards on intrinsic motivation. Psychological Bulletin, 125(6), 627-668.

Eisenberger, R., & Cameron, J. (1996). Detrimental effects of reward: Reality or myth? American Psychologist, 51, 1153-1166.

Foto: https://www.flickr.com/photos/28726735@N08/

Läs mer i texten Skadar beröm den inre motivationen?