IKFF tränar för en värld i fred

Sen Ryssland invaderade Ukraina har jag fått många samtal från journalister. Frågorna är enkla: Hur kan vi må bra i dessa tider av osäkerhet? Hur ska vi prata med våra barn? Hur ska vi skydda oss? Hur ska vi ta hand om varandra? Svaret är mindre enkelt: samarbeta. Ett begrepp som låter enkelt men är svårare att konkretisera vad det egentligen handlar om.

Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF) arbetar för att avskaffa de grundläggande orsakerna till väpnade konflikter och legitimeringen av krig. I höstas fick jag äran att arbeta med IKFFs kansli som hade en önskan om att öka sitt samarbete. En mer feministisk och peppig teamutveckling får jag nog leta efter resten av karriären.

Vi började arbeta tillsammans med Psykologifabrikens teamutvecklingsinsats. En insats som spänner över tre workshops a tre timmar vardera. Träffarna är spridda i tid, så att det går att göra övningar tillsammans emellan. Alla läste boken Ensam eller stark, fick lära sig använda Habitud och deras chef Malin Nilsson gick vår utbildning i att bli psykologisk tränare.

Samarbete kan verka fluffigt och svårt att förstå men genom att göra vår teaminsats fick IKFFs kansli både verktyg i att komma varandra närmare och konkretisera det där viktiga samarbetet som IKFF finns till för. Psykologifabriken har gjort samarbete konkret genom att omsätta nobelpristagaren Elinor Ostroms åtta principer för hållbart samarbete i konkreta specifika övningar för framgångsrika team.

Efter att ha kartlagt sitt team utifrån de åtta principerna för framgångsrika team valde gruppen att arbeta vidare med två områden som konretiserar det fluffiga begreppet samarbete: Tydlig grupp med tydligt mål (Princip 1) och Uppföljning och feedback (Princip 4).

Bättre värld med tydligare mål

Många organisationer har långa snygga målformuleringar som låter bra men som är formulerade ganska långt ifrån verkligheten som medarbetarna sitter i. Så var fallet även för IKFF. Vi valde att fokusera en hel workshop på att arbeta med mål och gruppen fick göra träningstipsen bekämpa tvivel med mätbara mål och höj peppen med ett delmål på några områden som de valde att arbeta med i sina måldokument. De valde sedan ett av delmålen för att se hur alla i teamet kunde bidra till det med hjälp av träningstipsen nyckelbeteendet som leder till målet och jobba med eller emot gruppens mål.

När jag följde upp med Malin efteråt sa hon att de hade “uppskattat målövningarna så mycket så att de nu ville göra de hela tiden och med alla arbetsuppgifter”. Och visst är det så att när vi kämpar med svåra, viktiga, komplexa frågor så är det lätt att vi tappar det specifika och konkreta. Men precis då är det extra viktigt och hjälpsamt att just ställa sig frågorna: Vart är vi på väg? Vilka beteenden ska föra oss dit? Det är just de beteendena som skapar samarbetet.

Feedback för en bättre värld

När vi väl hittat våra målstyrda beteenden så är det också viktigt att följa upp när dessa utförs. Även detta är lätt att missa eller prioritera bort när ens arbete handlar om stora frågor som att rädda världen från krig och förtryck. Mellan workshop ett och två samt två och tre valde IKFFs kansli att göra många feedbackövningar. De lät alla i teamet få en ordentlig dos av positivt baktal i tur och ordning och använde också feedbackmyntet. När vi sågs på workshop tre var alla överens om att feedbackövningarna hade både höjt känslan av sammanhållning och glädjen över jobbet. De ville absolut fortsätta med att träna på feedback och kände sig redo att också göra fler övningar på mer negativ feedback och för att öka psykologisk trygghet.

Bättre resultat på samtliga principer

Den sista workshopen gjorde teamet en ny kartläggning som visade att de inte bara hade höjt sig inom sina fokusområden, tydliga mål och feedback, utan även på de andra sex principerna. Alla i teamet ville fortsätta med den psykologiska träningen och upplevde att sammanhållningen hade stärkts. De fick göra en handlingsplan i form av utvalda träningstips med hjälp av teamkortleken som de beslutade att de skulle följa på sina veckovisa möten. När jag ringde Malin häromdagen så sa hon att teamet fortsätter prioritera sin träning och även är sugna på att sprida kunskapen om Elinor Ostroms åtta principer inom IKFFs volontärer och samarbetspartners. Så vem vet – kanske att arbetet i IKFFs kansli kommer leda till att fler och fler team och organisationer som arbetar för fred får effektivare och effektivare samarbete. Och på så sätt kan en värld designas för altruism och hållbarhet.

Träna för en värld i fred

När vi människor drabbas av insikten om omvärldens labilitet och osäkerhet, som nu när Ryssland för krig i Ukraina, är det lätt att känna sig handfallen och maktlös. Då kan det vara skönt att veta att det finns mängder av människor som arbetar för fred i sitt dagliga jobb och att dessa personer numera även har ett välfungerande samarbete. Det ökar hoppet om globalt samarbete framöver.

Av: Kata Nylén, leg. psykolog och specialist i organisationspsykologi