Hopkopplad: Kommunikation som sprider beteenden

För att få hotellgäster att återanvända sina handdukar testade forskaren Robert Cialdini olika skyltar på rummen: “Visa respekt för naturen och var vänlig återanvänd handduken” jämfördes med “Majoriteten av gästerna återanvänder sin handduk minst en gång under sin vistelse”. Gästerna som fick höra om hur andra gäster gör, återanvände sina handdukar 26% mer än de andra.

Enkla formuleringar vittnar om avancerade psykologiska principer. Att vi människor påverkas av andra människor. Vi röstar när våra vänner röstar, blir lyckliga när våra vänner blir lyckliga och blir feta när våra vänner blir feta.

Människor är mottagliga för budskap som riktas till djuret i oss. Ett socialt djur som påverkas av känslor, positiva konsekvenser och låga trösklar. Men även en människa som är kritisk och skeptisk när budskap inte stämmer överens med våra värderingar eller med annan information som vi har.

I Psykologifabrikens utbildning får du lära dig att förutspå, påverka och sprida beteenden. Du får lära dig om hur skillnaden i en vardaglig mening kan göra hela skillnaden för om hotellgäster återanvänder handukar, grannar minskar sin elförbrukning eller varför samhällsmedborgare väljer att donera sina njurar.

Utbildningen riktar sig till dig som arbetar med kommunikation, undervisar eller vill nå ut med ett budskap.

Format
Hopkopplad: kommunikation som sprider beteenden ges som föreläsning, och som hel- eller halvdagsutbildning.

”Hopkopplad går på djupet i det som är all framgångsrik marknadsförings kärna – det mänskliga psyket. De insikter Psykologifabriken bjuder på är direkt användbara i all typ av kommunikationsarbete som på något sätt syftar till att driva engagemang, word of mouth eller beteendeförändringar hos en grupp människor.”

~ Nils von Heijne, Partner & Creative Director, Pronto Communication

Citat från tidigare kunder

“Vi delar upp tankeverksamheten i att “få ut budskapet” och att “ändra beteende” och utvärderar våra kampanj med hjälp av de olika punkter som ni beskrev under vår workshop… Man kan säga att er workshop tillsammans med böckerna har blivit en mall för hur vi utformar våra kampanjer numera.”
~ Marcus Brosjö, kommunikationschef, Tekniska högskolans studentkår, KTH