Har du läst Beteendeanalys i organisationer nu?

Jag och min bokklubb har gjort det. Här är tre fiffiga saker från boken:

1. Beteende är vad är person gör eller säger
Snäll är inte ett beteende, ge en blomma är ett beteende. Smart är inte ett beteende, lösa matteuppgiften är ett beteende. En grundbult i att arbeta med beteendeanalys i organisationer är att vara noggrann med vad som är beteende.
När man kan det går det att koppla ett nyckelbeteende till organisationens mål. Bokklubbens mål är att ha givande diskussioner och en trevlig stund.

2. Välj och analysera ett nyckelbeteende
Det är svårt att strukturerat arbeta med alla beteenden i en organisation. Välj ett viktigt beteende och se vad som händer före och efter beteendet. Försök få det som kommer efter beteendet, konsekvensen, att vara uppmuntrande. Du kanske vill uppmuntra att din bokklubbsledare förbereder lite diskussionspunkter. Ett sätt att uppmuntra detta kan vara att ge positiv feedback.

3. Ge positiv feedback för att uppmuntra beteendet
Förklara först beteendet personen gör, sedan effekten av beteendet. “Du har förberett diskussionsfrågor till vår bokklubb, va bra, det gjorde samtalet mer intressant!”

Min trevliga bokklubb var riktigt duktiga på att uppmuntra både läsande av boken, att hitta en balans mellan att diskutera boken respektive strunt och av att bestämma en ny bok. Det blev Den tändande gnistan av New Yorker-journalisten Malcolm Gladwell. Vi nådde våra mål.

Har du läst Beteendeanalys i organisationer? Dela med dig i kommentarerna!