Handgemäng i parlamentet: Ursinne och förvirring

2008: Öppet slagsmål mellan ukrainska politiker

Liknande klipp på slagsmål i parlamentet går att hitta från många av världens länder – känslorna svallar över och det slutar i ett förvirrat slagsmål där det inte är helt klart vilka som egentligen är fiender. Det finns få samtalsämnen som är lika känsliga som politik. För mig kan en politisk diskussion få allvarliga konsekvenser: vänner blir till ovänner, den som tidigare var en fiende förvandlas till min nya bästis. Att få sin övertygelse ifrågasatt skapar ilska och frustration, även i samtal med de som man brukar komma överens med. Jag har några vänner som jag inte snackar politik med alls. När jag misstänker att våra åsikter är motsatta blir jag lite rädd att det ska uppstå okontrollerade konflikter. Men alla uppskattar inte att jag viker undan för viktiga diskussioner. De senaste månaderna har jag försökt att våga mig in på känsliga områden trots risken att bli oense.

annakaver

Psykologen Anna Kåver skriver i sin bok om vad som väcker ilska hos människor

Blir du tillräckligt arg har du svårt att hejda handlingsimpulser som kan göra dig destruktiv både mot dig själv och andra. Vad är det som skapar all denna ilska? Det handlar som så ofta om dina mål och värderingar. Vi blir arga både när vi upplever att vi hindras från att uppnå det vi vill ha, våra mål, och när vi faktiskt också blir det. /…/ När vi tänker mycket på ondska och missförhållanden i samhället och i världen kan det göra oss rejält upprörda. Samma reaktion kan vi visa när vi är övertygade om att andra är ute efter oss och vill sätta åt oss. Att ha en övertygelse om att vara orättvist behandlad och envist fastna i:»Jag har rätt!« skapar ilska.

Av: Linda Backman