Genom att studera 200 000 trep…

Genom att studera 200 000 trepoängsskott i basket kunde några israeliska forskare hitta baksidan av positiv… http://t.co/KbpxLezM

Genom att studera 200 000 trep…

Genom att studera 200 000 trepoängsskott i basket kunde några israeliska forskare hitta baksidan av positiv… http://t.co/KbpxLezM