IMGD och hur vi utvecklade ett verktyg för teaming

IMGD eller Integrated Model of Group Development, är en modell som beskriver de fem faser Susan Wheelan menar att alla grupper går igenom. Fast går alla grupper genom dessa faser? Hur hjälper vi ett team att bli högpresterande? 

Jag diggar Wheelan. Jag är ett stort fan sedan länge, är certifierad i GDQ som är mätverktyget för IMGD och har intervjuat henne. Jag arbetade i flera år utifrån Wheelans modell i teamutveckling. Jag har hållit många föreläsningar baserat på de fem faserna. Sakta började jag dock stöta på problem. Jag mötte många organisationer där team och projekt gick in och ur varandra. De hade svårt att omsätta IMGD till handling. IMGD blev opraktisk.

IMGD starkare med teaming

En bok vid namn Teaming av Amy Edmondson, känd för sin forskning om psykologisk trygghet, fångade det bra: Vi måste gå från ett perspektiv av gruppfaser till att se teamarbete som ett verb, att teama. Detta rimmade bättre med den beteendeorientering som jag är skolad i med.

IMGD starkare med Habitud

Vi skapade Habitud som ett verktyg för teaming. Habitud ger förslag på små konkreta beteenden du kan göra på jobbet. För att skapa hållbara och framgångsrika team. Jag arbetade med att översätta resultaten på GDQ från mina team till konkreta beteenden de kunde öva på. Detta tyckte jag ökade värdet markant. Det blev som att faserna kompletterades med teaming, mängder av forskning och beteendeperspektivet.

Jag var nöjd ett tag men sedan stötte jag på problem igen. Alla team kände inte igen sig i faserna. Många grupper blev självupptagna och fastnade i diskussioner kring vilken fas de var i istället för att fokusera vad de kunde göra för att fungera bättre.

Jag blev lite frustrerad för IMGD hade ju bra forskningsstöd. Så vad var det som var fel? Efter att ha kikat lite närmre på forskningen bakom IMGD så blev det dock tydligt att styrkan inte ligger faserna. Modellens styrka består i att det finns ett samband mellan goda resultat i enkäten och prestation. 

Nå resultaten i fas fyra från IMGD med åtta principer för framgångsrika team

Vår metodansvarige, Gustav Nilsson, kom en dag med en ny modell. Har ni hört om Elinor Ostrom? Hon fick ekonomipriset 2009 för att hon sammanställt åtta principer som gör att grupper kan överleva under väldigt lång tid. Jag hade tidigare läst om Ostrom i den visionära artikeln Evolving the future: toward a science of intentional change skriven av bland annat min förebild Steven Hayes. Vi blev nyfikna.

Vi jämförde lite snabbt de åtta principerna med vår kunskap om team och det såg vettigt ut. Vi testade också principerna på oss själva och tyckte det funkade bra. Det var praktiskt. Det var lätt att koppla till de beteenden vi behövde göra. Det var lätt att koppla till teaming.

Habitud som alternativ eller komplement till IMGD

Sedan fattade vi ett beslut: Vi testar att sortera befintlig teamforskning i Ostroms åtta principer och ser om det håller. Vi gick igenom hundratals studier och såg att de passade väldigt bra in i principerna. Ostroms modell var en vettig kategorisering. Vi kunde gå vidare. 

Vi publicerade boken Ensam eller stark – åtta principer för framgångsrika team som beskriver de åtta principerna och innehåller 101 utmaningar från Habitud. Gustav utvecklade ett sätt att mäta principerna. Han letade rätt på redan existerande enkäter från forskningen som vi precis plöjt igenom.

Nu kunde vi mäta hur ett team låg till på de åtta principerna, analysera vad teamet behöver fokusera på och utifrån det ge rekommendationer på konkreta beteenden för teamet att öva på i Habitud.

Vi testade vår nya metod med IKEA, Vetenskapsrådet, styrelser mm och feedbacken var tydlig: Det här är bra och vi är glada över resultaten. Samtidigt var de tydliga med att de inte ville bli konsultberoende. De bad oss att fasa ut oss själva. Så nu har vi vidareutvecklat Habitud så att det inte bara är vårt verktyg i våra insatser. Nu är det även ett verktyg för en chef, projektledare, konsult eller den i teamet som fått ansvaret för att teamet ska fungera bra.

Förbättra er teamutveckling med certifiering i Habitud

Vi har därför en certifiering i Habitud. Ett verktyg som du kan använda för teamutveckling och teaming. Med en certifiering i Habitud kan du kartlägga vilka av de åtta principerna just ditt team behöver jobba på. Du kan få förslag på övningar från Habitud och se hur teamet förbättrats när du mäter igen. Du kan till och med använda det som ett sätt att arbeta med att förbättra era resultat på GDQ. Ja och om du vill använda det med en annan modell så kan du höra av dig så kan vi se vad vi kan göra. 

Säg till om du är nyfiken på att följa med på vår resa mot hållbara och framgångsrika organisationer.